Stále rostoucí potřebu i význam dalšího učení si uvědomuje celá řada firem, které se chtějí uplatnit v tuzemské i zahraniční konkurenci. „Je nám jasné, že se znalostí strojařiny si v dnešní době už nevystačíme. Musíme se starat o vzdělávání svých zaměstnanců, a to zejména kvůli rychle se rozvíjejícím technologiím,“ uvedla ředitelka pro personalistiku podniků strojírenské skupiny MOTOR JIKOV Group (MJG) Věra Vrchotová.


Právě potřeba systematicky vzdělávat své zaměstnance přiměla firmu k tomu, aby využila nabídku vzdělávacích kurzů v rámci konkrétního projektu, který byl prezentován vloni na podzim na českobudějovickém výstavišti v rámci akce Veletrh evropských projektů.


Společnost MOTOR JIKOV Group připravila projekt s názvem Zvyšování konkurenceschopnosti a adaptability svých zaměstnanců prostřednictvím vzdělávání, který je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky. Strojírenská skupina na něj získala dotaci ve výši přibližně 2,5 milionu korun, dalších zhruba 1,5 milionu uhradila z vlastních zdrojů.


„V rámci projektu, který běží již druhým rokem a skončí letos v září, bude proškoleno celkem 354 zaměstnanců. Systematické vzdělávání v oblasti jakosti a ekologie přitom absolvuje celkem 270 osob, cyklus vzdělávání pro mistry 16 lidí, vzděláváním pro zaměstnance úseku nákupu projde 27 pracovníků, ze středního managementu to bude 26 osob a z vrcholového managementu 20 osob. Jazykové vzdělávání je připraveno pro celkem 84 zaměstnanců a ekonomicky zaměřené kurzy jsou určeny šesti pracovníkům,“ řekla Věra Vrchotová. Doplnila, že projekt obsahuje 57 vzdělávacích kurzů, v jejichž rámci bude celkem podpořeno 1327 účastníků, přičemž někteří zaměstnanci se zúčastní více kurzů.


A jak vnímá přínos projektu poradenská společnost KP projekt, která jej pro MJG připravila? „Vzděláním se výrazně zvýší konkurenceschopnost firmy,“ uvedla ředitelka společnosti KP projekt Martina Štveráková. Připomněla, že skupina MJG zahrnuje pět jihočeských strojírenských a slévárenských akciových společností – velkých podniků, jež mají mimo jiné, společnou strategii rozvoje. Ta je založena na koordinovaném vzdělávání zaměstnanců všech pěti společností se záměrem maximalizovat dopady ze vzdělávání jak pro jednotlivé společnosti, tak pro skupinu jako celek.


Na vzdělávání pracovníků pamatuje Evropská unie i v letech 2007 – 2013. „Firmy mohou čerpat především z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost,“ upřesnila Martina Kučerová, ředitelka agentury G-Project. Zároveň uvedla, že na evropské dotace mohou stejně jako dosud v některých případech dosáhnout i velké firmy, nikoli jen malé a střední podniky.