„Silnice tu původně vedla nepřehledným lesním terénem a místní ji příznačně nazývali „esíčko“. Vybudování 620 metrů nové komunikace přišlo na 24 miliony korun, přičemž tři čtvrtiny nákladů budou hrazeny ze Společného regionálního operačního programu Evropské unie. Jednalo se o technologicky poměrně náročnou akci, neboť v kopcovitém terénu bylo nutné pro část nové trasy silnice zbudovat vysoký násep a část zapustit do hlubokého zářezu. Jen terénní práce tak představovaly přesun několika desítek tisíc kubíků zeminy,“ řekl vicehejtman Robin Schinko.


Součástí stavby, která trvala i se zimní přestávkou jeden rok, bylo vybudování tří propustků pro vodu z okolních kopců. Rovněž násep musel být opatřen drenážní vrstvou, aby nedocházelo k zaplavení silnice.


„Stavba se realizovala za silničního provozu a téměř pětiměsíční zimní přestávka posloužila k nutnému vymrznutí náspu. Opuštěná trasa původní silnice byla zrekultivovaná a pozemky budou hospodářsky využívané,“ dodal Robin Schinko.