V úterý a ve středu se zde uskutečnilo přijímací řízení nových studentů. Letos se sem zatím hlásilo 217 uchazečů o studium. Zítra se koná promoce, při níž bakalářští studenti zakončí své studium. Mnozí s nadějí, že budou moci pokračovat ve studiu magisterském, což závisí na rozhodnutí akreditační komise.


Nedostatku zájmu o školu se její rektor Josef Dolista nebojí.
„Letos je zase větší zájem lidí o studium na naší škole než v loňském roce. To je dobrá zpráva pro rozvoj naší školy. Zájem o naši privátní vysokou školu tak ukazuje, že jsme dobře zakořeněni v našem jihočeském regionu. Jsme známou školou, máme mnoho příznivců a sympatizantů.“


V akademickém roce 2005/2006 přihlášku podalo 236 zájemců, z nichž nakonec nastoupilo 172 studentů. O rok později už na tuto školu chtělo 311 zájemců, přičemž do školy nastoupilo 221 studentů.


Většina letos přihlášených studentů je z Českých Budějovic a jihočeského regionu, například z Jindřichova Hradce, Prachatic, Tábora nebo Strakonic. Hlásí se ale i studenti ze vzdálenějších měst, takže před přijímací komisi si sedli například lidé z Prahy, Pelhřimova, Ústí nad Labem a Chomutova, ale také z obcí jménem Dalskabáty nebo z Mníšku pod Brdy. Škola si provoz zařízení platí sama ze školného, které vybírá od studentů. Školné na rok činí 40 800 a dá se rozložit do dvou splátek. „Jako obecně prospěšná činnost jdeme za svým cílem pomáhat lidem zvyšovat vzdělání,“ říká Josef Dolista. „O další budoucnosti naší školy rozhodují a budou rozhodovat studenti.“


Proto ti, kteří uspějí při přijímacích zkouškách a o studium mají zájem, se nemusejí obávat, že by na ně v posluchárně nezbylo místo.
Výhodou je, že červnový termín přijímacích zkoušek nebyl pro letošní rok poslední. Zájemci o studium na VŠERS se jich mohou zúčastnit ještě v červenci, srpnu i září.


VŠERS byla akreditována v roce 2002/2003. K pětiletému působení si proto nechala škola zhotovit i nové insignie.
„Insignie, zahrnující žezlo, rektorskou medaili i řetěz, jsou symbolem důstojnosti a moci vysokoškolského vzdělání,“ vysvětluje rektor Josef Dolista.
„Záleželo nám na tom, aby bylo jejich zpracování kvalitní. Práci jsme zadali Martině Minárikové, která má s jejich návrhy i výrobou zkušenosti. Nové insignie budeme vyžívat na promocích a při slavnostních zasedáních akademické rady.“


Křest si tak insignie zažijí už zítra v sobotu 23. června, kdy se v Kulturním domě Slavie konají promoce studentů bakalářských oborů.