V tomto grantu je připraveno na rozdělení 2,5 milionu korun a žádosti lze podávat do 18. dubna.


„Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v kraji je podporovat školy z krajského rozpočtu. Kromě toho se mohou školy ucházet o granty na jazykové vzdělávání učitelů a žáků, na přípravu žáků na samostatné podnikání a vybavení škol novými technologiemi,“ uvedla radní Marie Hrdinová, která zodpovídá za oblast školství, mládeže a tělovýchovy.


Cílem programu je vybavení škol moderními technologiemi, tedy učebními pomůckami se zaměřením na zkvalitnění výuky a modernizaci praktického vyučování. Nejedná se však o učební pomůcky pro teoretické vyučování. Bližší podrobnosti najdou ředitelé středních a vyšších odborných škol na www.kraj-jihocesky.cz v menu Granty, Fondy EU/Grantový kalendář AP PRK 2007.