Akce je zaměřená na problematiku sociální práce v rozdílných kulturních podmínkách, zooterapii, uplatnění biofyziky v diagnostice a ošetřovatelství a také na práci se seniory a drogově závislými.