„SOLVIT byl založen Evropskou komisí jako neformální systém řešení problémů podnikatelů a obyvatel na vnitřním trhu Evropské unie. Je to alternativa ke zdlouhavému soudnímu řízení nebo k řešení sporů před Evropskou komisí formou stížnosti,“ uvedla Eva Tluková z ministerstva průmyslu a obchodu, která patří do právního týmu českého SOLVIT centra.


Jak celý systém funguje?

V každém členském státě unie existuje jedno SOLVIT centrum. Člověk se se svým problémem obrátí na SOLVIT centrum většinou ve státě, jehož je obyvatelem, nebo na centrum, se kterým se domluví. To jeho případ posoudí a pokud dojde k závěru, že došlo k porušení práva evropských společenství a že by to mohlo vyřešit, zadá kauzu SOLVIT centru ve státě, ve kterém k danému problému došlo.


Za jak dlouho stížnost vyřídíte?
Do týdne každý případ posoudíme a do dalšího týdne jej musí centrum, do kterého jsme jej poslali, přijmout nebo zamítnout. Pokud ho zamítá, musí to řádně zdůvodnit, na to dohlíží Evropská komise. A potom je desetitýdenní lhůta na vyřízení toho případu. Většinou to netrvá tak dlouho, drtivá většina případů je vyřízena do měsíce.


A co ostatní případy?
Když se nepodaří některý případ uzavřít do deseti týdnů, což jsou asi dva a půl měsíce, zabýváme se jím dál. A většinou ho odložíme až poté, pokud se nám ho nepodaří vyřešit do čtyř měsíců.


Vedete si statistiku, jak jste v poradenství úspěšní?
Daří se nám vyřešit přes pětasedmdesát procent všech případů. Řekla bych, že jsme úspěšní. Celý náš tým má totiž velký zájem o tuto práci a věnujeme jí spoustu energie a osobního úsilí. Když slyšíme ty lidi a jejich problémy, snažíme se jim maximálně pomoci a statistika je vlastně obrazem naší práce.


Jak se dělíte o jednotlivé případy?
Měli bychom být všichni zastupitelní, protože jsme všichni právníci. Ale většinou si každý bere oblast, ve které se vyzná nejlépe. U mě je to třeba sociální zabezpečení, u některých kolegů třeba volný pohyb zboží nebo uznávání kvalifikací a podobně.


Využíváte i pomoc odborníků?
Využíváme systém kontaktních pracovníků na ostatních úřadech státní správy, jako jsou třeba krajské úřady nebo ostatní ministerstva a ústřední správní orgány. A pokud se objeví nějaký složitý případ, s nímž si nevíme úplně rady, můžeme se obrátit na nejfundovanějšího odborníka a ten nám poradí.


Kontroluje činnost všech center zakládající Evropská komise?
Evropská komise dohlíží na řešení jednotlivých případů, jestli jsou vyřešeny správně. Pokud třeba zadáme řešení, které není sladitelné s právem evropských společenství, musíme ho změnit. I když jsou ty případy někdy trošku na hraně, vždycky se snažíme, hlavně aby byl člověk spokojený. To je základ. Pokud si někdy nejsme jisti, jak máme daný případ vyřešit, můžeme žádat komisi o pomoc.


Jaké konkrétní potíže lidi nejvíce trápí?
Téměř polovina případů se týká sociálního zabezpečení. Jsou to přídavky na děti, podpora v nezaměstnanosti, zdravotní pojištění. Dalšími častými případy je také uznávání kvalifikací, volný pohyb zboží, daně a registrace motorových vozidel.


Kdo se na vás nejčastěji obrací?
Přáli bychom si, aby to byli nejčastěji podnikatelé a firmy, protože jsme ministerstvo průmyslu a obchodu. Ale nejčastěji jsou to obyvatelé. Zřejmě je to proto, že naše pomoc je bezplatná a firmy si mohou zaplatit právníky. Proto se na nás nejčastěji obracejí lidé, kteří jdou do zemí unie za prací. A úplně nejčastěji jsou to pendleři, tedy lidé, kteří bydlí tady a přes hranice jezdí za prací. Nebo rodina žije tady a otec jezdí pracovat třeba na loď do Lucemburska, to jsou velice časté případy. Muž tím, že tam pracuje a platí tam příspěvky na sociální zabezpečení, tam má nárok na dávky.


S jakými problémy může centrum pomoci firmám na evropských trzích?
Například s přístupem výrobků na trh, s poskytováním služeb, s vrácením daně z přidané hodnoty či s hraničními kontrolami. Paleta problémů je však mnohem širší, zabýváme se všemi konkrétními stížnostmi, s nimiž se na nás podnikatelé a firmy obrátí.


Kdy naopak zájemcům poradit nemůžete?
Třeba v případech, jimiž se už zabývá soud, ale také při problémech mezi jednotlivými podniky nebo při problémech mezi spotřebitelem a podnikem.


Je centrum perspektivní?
SOLVIT byl založen před pěti lety a zájem o naše služby stále mírně roste. Doufám, že do budoucna budeme mít ještě širší agendu a větší pravomoce. Myslím si, že časem u nás třeba ubyde problémů se sociálním zabezpečením, podobně jako třeba v Německu, Nizozemí či Francii. Ale i tyto vyspělé zakládající státy unie mají stále dost problémů a SOLVIT mezi nimi úspěšně funguje.