Dokument stanovuje počty akademiků a studentů, které si už od nového akademického roku školy vymění, vznik společných programů pro studenty bakalářských a magisterských oborů v každém státě a zaměření výzkumných projektů. Memorandum zahrnuje také otevření Čínského centra, na jehož vzniku se bude Henanská univerzita významně finančně podílet. To se stane organizační složkou VŠTE a půjde o společenské a vzdělávací centrum, které nebude služby poskytovat pouze studentům a vyučujícím, ale v regionu se zaměří i na propagaci čínské kultury a jazyka, a podporu obchodních vztahů a podnikání.

„Memorandum je svým pojetím a rozsahem mimořádné. Jeho význam ilustruje i to, že prezident Henanské univerzity Lou Yuangong k nám vážil cestu z Polska, kde byl s delegací vlády provincie Henan," uvedl rektor VŠTE Marek Vochozka. Ten pokládá mezinárodní aktivity za jednu z priorit školy, neboť umožňují přípravu studentů pro evropský a světový trh práce. „Současně nám to poskytuje podněty pro integraci nových vzdělávacích trendů, ať už jde o obsah, formy a výukové metody," dodal rektor.

Škola v září otevře novou specializaci Čínské trhy, na níž bude v anglickém programu přednášet i profesor ekonomie Lunan Jiang a jeho manželka, rovněž ekonomka, přicházející právě z Henananské univerzity. Ta s více než 60 tisíci studenty patří mezi přední čínské vysoké školy se silnou tradicí výuky technických a ekonomických předmětů. „Dlouhodobým cílem jsou společné programy s International Business School, což je samostatná fakulta Henanské univerzity, rozvíjející společenské a ekonomické projekty také s univerzitami v USA," řekl rektor.

Provincie Henan ve střední Číně je považována za kolébku čínské civilizace. S více než 100 miliony obyvateli je nejlidnatější v zemi. Jejím partnerem je rovněž Jihočeský kraj, jehož představitelé ji spolu se zástupci podnikatelů a škol loni navštívili. Tehdy započala spolupráce VŠTE s Henanskou univerzitou.