Nové prostory budou sloužit i uživatelům sociálních služeb k pracovní rehabilitaci. V dílně jede zkušební provoz a osm lidí se zdravotním postižením prochází kvalifikačním programem, který jim má pomoci získat pracovní dovednosti a návyky.


Domov sv. Anežky v současnosti poskytuje prostřednictvím sociální rehabilitace, sociálně terapeutických dílen a podpory samostatného bydlení a chráněných dílen sociální služby lidem s lehkým až středně těžkým mentálním, tělesným nebo kombinovaným postižením a lidem s dlouhodobým psychickým onemocněním.


Zatímco před šesti lety využívalo služeb denního centra pět uživatelů a domov zaměstnával jedenáct pracovníků se zdravotním postižením, nyní má denní centrum 16 uživatelů a zaměstnáno je tam 26 lidí se zdravotním postižením.


„Tento počet uživatelů služeb je vzhledem k charakteru Domova sv. Anežky už na hranici jeho možností. Pro větší počet uživatelů bylo nutné zajistit dostatečně odlišné zázemí, a to jak pro chráněnou práci neboli zaměstnání, tak i pro pracovní rehabilitaci uživatelů denního centra. Právě při pracovní rehabilitaci jsme chtěli nově zapojit do práce i osoby s těžším zdravotním postižením,“ uvedl ředitel Domova sv. Anežky Jan Šesták.


Díky právě dokončované rekonstrukci, na niž má domov přislíbenou zhruba třímilionovou dotaci z Evropské unie (Iniciativa Společenství INTERREG IIIA Česká republika – Rakousko), může rozšířit i nabídku pracovních míst pro osoby s postižením. Vzniknou tak pracovní místa pro vedoucího dílny a pracovního asistenta v chráněné dílně zaměřené na potisk reklamních předmětů a kompletaci výrobků. „Tím se zároveň i rozšíří nabídka našich výrobků a služeb, které mohou využívat zaměstnavatelé z nejrůznějších oblastí ke splnění povinného podílu zaměstnávání osob se zdravotním postižením, a to formou náhradního plnění,“ řekl Jan Šesták.


O finanční podporu usiloval Domov sv. Anežky s projektem Kvalifikace a pracovní uplatnění mladých lidí s postižením v České republice a Rakousku – Chráněná dílna U svaté Kateřiny. Slíbenou dotaci získá až po ukončení projektu na konci letošního roku.


„Cílem předkládaného projektu bylo zabezpečení kvalifikace a pracovního uplatnění mladých lidí s postižením. Potřebnou kvalifikaci a zaměstnání mají získat právě v nově vybudované chráněné dílně U svaté Kateřiny v Týně nad Vltavou,“ uvedl Miroslav Kotoun z firmy KP projekt, která pro domov zpracovala žádost o evropskou dotaci.


Domov sv. Anežky vznikl původně jako centrum sociálních služeb lidem s tělesným či mentálním postižením nebo psychickým onemocněním. Jeho posláním je pomoci lidem začlenit se v co největší možné míře do běžného života.


Podobné projekty mohou v letech 2007 – 2013 získat podporu z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost (www.strukturalni-fondy.cz).