Dohromady si v tomto kraji lokálně prospěšné projekty rozdělí přes 430 000 Kč. Banka ocenila čtyři nejúspěšnější uchazeče z tohoto regionu sumou 150 000 Kč. Veřejnost navíc přispěla částkou 285 605 Kč.

„Díky programu ČSOB pomáhá regionům motivujeme veřejnost, aby se aktivně zapojila do podpory a zlepšování kvality života ve svém nejbližším okolí. Opět se podařilo vybrat rekordní částku, tentokrát přesahující 4 miliony Kč, a způsobit tak možná malé, ale velmi důležité změny v českých krajích. Jako banka v nich máme silné zastoupení, i proto nám záleží na tom, aby se v nich všem žilo lépe,” říká Petr Hutla, vrchní ředitel a člen představenstva ČSOB.

Rehabilitace dětí s koníky

Spolek Majoránek s projektem Krok po nové podlaze odměna po námaze získal od veřejnosti 113 300 Kč a banka mu navíc přispěla částkou 50 000 Kč. Stal se tak pátým nejúspěšnějším projektem v celé republice.

Hiporehabilitační středisko Majoránek se zaměřuje na podporu rodin pečujících o dítě s tělesným či kombinovaným postižením a se specifickými potřebami. Pracují s miminky od šesti měsíců věku a využívají různé techniky práce s koněm, jeho pohybu i empatie k člověku.

„Jsme jediné oficiální středisko s danou specializací v okruhu 100 km. Zájem klientů dlouhodobě překračuje naše kapacity a díky příspěvkům se můžeme pustit do rekonstrukce vnitřních prostor a následně navýšit kapacity. Výše příspěvku nás příjemně překvapila, děkujeme veřejnosti i ČSOB za jejich finanční dary,” říká Romana Koutníková ze střediska Majoránek.

Pohyb hřbetu koně přispěje k rozvoji pohybových funkcí člověka či k návratu funkcí ztracených úrazem. Vytvořený úzký vztah a spolupráce s koníky působí jako terapeutický a výchovný prostředek pro děti s autismem, mentální retardací či problémy v sociálním začlenění a komunikaci.

Jazykový pobyt pro postižené

Na druhém místě se umístila Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola při centru Arpida s projektem Překonáváme (nejen) jazykové bariéry. Té veřejnost poslala 58 544 Kč a banka přidala dalších 40 000 Kč.

Centrum Arpida nabízí ucelenou rehabilitaci pro osoby s tělesným a kombinovaným zdravotním postižením. Vybrané prostředky umožní alespoň deseti žákům s pedagogickým doprovodem vyrazit na týdenní jazykově - poznávací pobyt do Anglie.

Třetím nejúspěšnějším uchazečem je Domácí hospic Athelas - středisko Husitské diakonie s projektem Pomáháme lidem zůstat doma. Veřejnost mu poslala 58 351 Kč a banka dalších 35 000 Kč.

Hospic pomáhá zkvalitnit poslední chvíle života pacientů v domácím prostředí bez zbytečných bolestí, v kruhu rodiny a při zachování jejich lidské důstojnosti. Díky finančním příspěvkům od banky i veřejnosti může zakoupit dva kyslíkové koncentrátory, které pak bude klientům zdarma půjčovat.

Vítěznou trojici doplňuje obecně prospěšná společnost Portus Prachatice s projektem PortusCAR auto pro sociální služby i prevenci. Ta od veřejnosti získala 55 410 Kč a od banky 25 000 Kč.

Stávající automobil společnosti je ve špatném technickém stavu. Nákup nového jim umožní zvýšit dostupnost všech služeb pro rodiny s dětmi včetně primární prevence a distribuce potravinové a materiální pomoci potřebným. Získají i možnost dopravy materiálu a stravy na venkovní aktivity pro děti.