Příjmy ze zpeněžení majetku úpadce činily 2,45 milionu. Po plném uspokojení věřitelů I. třídy půlmilionovou částkou už na oddělené věřitele (6,5 milionu) a II. třídu, jejíž pohledávky byly 59,17 milionu, nezbylo nic…

Pro nedostatek majetku zrušil soud konkurz na Energo Controls, s. r. o. v likv., Č. Budějovice (28 INS 3137/2009). Příjmy dosáhly jen 8550 Kč. Ze stejného důvodu je zrušeno insolvenční řízení s Xfiles, s. r. o. v likv., Č. Budějobvice (25 INS 538/2010), kde šest věřitelů tratí 548 425,81 koruny. Zahájeno bylo řízení s Marcelou Zajíčkovou, Volyně (28 INS 5408/2009), k návrhu Fine Credit. Dlužnice se nevyjádřila, soud vyzval další v návrhu uváděné údajné věřitele, zda za paní Zajíčkovou mají zmiňované pohledávky. Schůze věřitelů bude 16. března v 9, přezkum 13. dubna v 9. Zahájeno bylo také řízení s Fores, a. s., Č. Budějovice (27 INS 1027/2010). V. Racek, a. s., Dražice (25 INS 1078/2010), soud uložil doplnit insolvenční návrh.

Soud povolil další dvě oddlužení – Pavlu Masařovi, Č. Krumlov (27 INS 6420/2009), a Miroslavě Klabouchové, Malenice (27 INS 6167/2009). Je předpoklad, že ze svých příjmů budou během 60 měsíců moci uhradit alespoň 30 procent pohledávek svých věřitelů.