Při jejich pohledávkách v souhrnu za skoro 480 000 korun to představuje uspokojení 3,38 procenta.

Soud zamítl insolvenční návrh na Dvořák – Music, s. r. o. v likvidaci, České Budějovice (28 INS 5217/2010). Osm věřitelů chce po úpadci celkem 265 341,94 koruny, ale společnost má záporné vlastní jmění a závazky ve výši 3,9 milionu.

Nové návrhy

Zahájena byla insolvenční řízení s Josefem Kolářem, Prachatice (27 INS 1258/2010), Libuší Kolářovou, Prachatice (26 INS 1255/2010), s KLAP, s. r. o., České Budějovice (26 INS 1242/2010).

Soud zahájil i další řízení a vyzval věřitele uvedených dlužníků, aby podali informace o případném majetku úpadců a jejich právních úkonech z poslední doby. Jde o Prestige Trading 1, s. r. o. v likvidaci, Kunžak (27 INS 1250/2010), Graal, spol. s r. o. v likv., Č. Budějovice (28 INS 1251/2010), a Šumavská keramika, s. r. o. v likv., Stachy (25 INS 1254/2010). Úpadci Animotrade, s. r. o., Malenice (26 INS 9177/2009), soud uložil zaplatit 30 000 korun zálohy na náklady řízení.

Zrušil své rozhodnutí o zastavení řízení s Milanem Švábem, Nová Cerekev (26 INS 6035/2009), z důvodu nezaplacení zálohy navrhovatelem, Komerční bankou. Banka doložila, že zálohu složila. Soud dále pro nedostatek majetku v podstatě zamítl návrhy na řízení s Traumodels, s. r. o. v likv., Č. Budějovice (28 INS 685/2010), a s RP – stavby, spol. s r. o. v likv., Loučovice (26 INS 359/2010). Zastavil řízení s Bauer – Agromilk, a. s., Pelhřimov (25 INS 8145/2009), pro zpětvzetí návrhu.

Soud povolil oddlužení Zuzaně Kotalíkové, Sez. Ústí (27 INS 7661/2009). Srážkami ze mzdy bude moci během 60 měsíců zaplatit svým věřitelům alespoň 30 procent pohledávek.