Technologie vibrování umožňuje při těchto opevňovacích pracích využití dřevěných pilotů, které jsou šetrnější k přírodě než dosud většinou používané piloty z oceli nebo betonu.


Protože firma dokázala doložit, že nákup nové technologie za necelých deset milionů korun nejen přispěje ke zvýšení konkurenceschopnosti firmy na českém i evropském trhu, ale zároveň vylepší životní prostředí, získali českobudějovičtí vodohospodáři z evropských fondů příspěvek ve výši bezmála 4,3 milionu, což je 46 procent celkových nákladů.


„Tato částka představuje maximum toho, co jsme mohli získat,“ uvedl zástupce ředitele Vodohospodářských staveb Petr Novotný. S pomocí peněz z unie tak firma nakoupila od zahraničního výrobce speciální zařízení - beranidlo, pohybující se na hydraulickém nosiči a určené k zatloukání dřevěných a jiných pilotů. „Jedná se o technologii, která získala jakousi obdobu Nobelovy ceny v oblasti stavebních technologií, udělovanou ale skutečně Nobelovou akademií,“ řekl Novotný. Na žádosti o podporu z evropských fondů firma spolupracovala s českobudějovickou společností KP projekt.


Fakt, že Vodohospodářské stavby disponují jako první v republice zařízením, které umožňuje opevňování toků dřevěnými piloty, může znamenat i revoluci v projektování řady vodohospodářských staveb. „Projektanti totiž s využitím dřevěných pilotů vůbec nepočítali. Dosud používaná technika umožňovala jejich zatlučení do břehů jen ve velmi omezené míře,“ řekl Novotný.


Po pilotech z přírodního materiálu, šetrného k okolí, přitom už dříve existovala velká poptávka zejména mezi správci menších vodních toků. Společnost VHS proto očekává, že uvedení nové technologie na trh umožní nejen uspokojení současné poptávky, ale zároveň vyvolá i obecný nárůst zájmu o dřevěné piloty. „Autoři vodohospodářských projektů už totiž vědí, že mohou tento nový prvek využít,“ řekl Novotný.


Evropská unie považuje téma inovací a nových technologií za klíčové. „Ve většině operačních programů se pozitivně boduje, pokud má projekt inovační charakter. Některé programy jsou přitom na inovace zaměřeny přímo,“ připomíná ředitelka agentury G-PROJECT Martina Kučerová. Jedná se například o operační programy Podnikání a inovace a Výzkum a vývoj pro inovace.