V areálu vyrostla i nová najížděcí rampa pro snadnější manipulaci s velkými exponáty. Obnovy se dočkal také dětský koutek, kde přibyla nová komunikace a upravoval se jeho celý prostor.


Další změnou, kterou návštěvníci pocítí, je odstranění nevzhledné přístavby za pavilonem B1. Místo ní tam přibyl asfaltový prostor pro doprovodný prodej, který návštěvníci vyžadují a pracovníci Výstaviště ho vsunují do prostor, kde to neobtěžuje vystavovatele.


V letošním roce se pustí stavaři do přebudování tribuny, která je přímo u plochy určené pro předvádění zvířat. Nová moderní tribuna bude krytá a zároveň stupňovitá tak, aby z ní diváci dobře viděli.