Zpeněžení majetku úpadce Statek Černá v Pošumaví (13 K 89/96) vyneslo 6,36 milionu. Věřitelé I. třídy byli uspokojeni ze sta procent částkou 200 613 Kč, II. třída s pohledávkami 17,28 milionu se rozdělí o 3,86 milionu (uspokojení 22,36 procenta).

Prohlášen byl konkurz na majetek Milana Štefla, Počátky (11 K 10/2007). V květnu 2007 jej navrhla Glory Daze Ass. z Britských Panenských ostrovů jako postupník Agrobanky, která uplatňovala pohledávku z 10milionového úvěru Milanu Šteflovi v roce 1994. V roce 1997 její nárok s 25procentním úrokem ročně potvrdil soud. Glory Daze si nárokuje už 43 miliony.Krajský soud konkurz v červenci 2007 prohlásil, ale Vrchní soud v Praze rozhodnutí po více než dvou letech zrušil s tím, že konkurz byl prohlášen bez jednání. U nového jednání dlužník rozhodnutí soudu z roku 1997 zpochybnil pro údajně nesprávnou výši pohledávky a smlouvu s bankou označil za neplatnou, bez právní vážnosti. Po provedení řady důkazů včetně pohledávek dalších věřitelů (finanční úřad skoro 560 000, správa sociálního zabezpečení 218 807 Kč) soud konkurz prohlásil znovu.

Z insolvencí

Soud povolil reorganizaci Indes Invest, s. r. o., Třeboň (26 INS 1949/2009). Dlužník osvědčil, že za poslední období měl obrat přes 110 milionů korun, čímž splnil předpoklad pro vyhovění návrhu. Reorganizaci má povolenu také Re – Plast Design, s. r. o., Planá nad Lužnicí (25 INS 3196/2009). Schůze věřitelů plán dlužníka přijala.

Zahájená insolvenční řízení:
Andrea Halmichová, Přídolí (26 INS 9308/2009), která zároveň žádá o povolení oddlužení. Jihostav Speciál, spol. s r. o., Č. Budějovice (25 INS 9169/2009, podle návrhu má dlužník závazky 17 milionů a pohledávky 11,6 mil.).

K doplnění návrhů vyzval soud dlužníky Seta 1, s. r. o., Tábor (25 INS 9200/2009), a Deziderius Dunka, Český Krumlov (27 INS 9187/2009). Pro zpětvzetí návrhů zastavil řízení s Lubošem Kozlerem, Větřní, Lenkou Novákovou, Týn n. Vlt., Lenkou Šípovou, Stachy. Pro nedoplnění návrhu odmítl řízení s VIP Lounge, s. r. o., Č. Budějovice (28 INS 1764/2009). Zahájil řízení s Cora.Czech, s. r. o. v likv., Boršov (27 INS 8815/2009), a vyzval věřitele k podání informací o případném majetku a právních aktech dlužníka.

Zamítnuto

Soud zamítl pro nedostatek majetku návrhy na zahájení insolvenčních řízení s těmito dlužníky:

Týn Color, spol. s r. o. v likv. (27 INS 7644/2009, sedm věřitelů chce přes 450 000), Reality Jiří Novák, s. r. o. v likv., Strakonice (27 INS 7342/2009), DYM Olomouc, s. r. o. v likv., Loučovice (27 INS 8142/2009, dva věřitelé nárokují přes 1,12 milionu), C. B. Usanna, s. r. o. v likv., Č. Budějovice (27 INS 7435/2009), QESK, spol. s r. o. v likv., Pelhřimov (27 INS 8189/2009), AV Market, s. r. o. v likv., Č. Budějovice (25 INS 8507/2009, čtrnáct věřitelů má pohledávky za 647 898 Kč), Delta Entertainment, s. r. o. v likv., Český Krumlov (27 INS 6539/2009), Ločeso, s. r. o. v likvidaci, Soběslav (27 INS 8138/2009, čtyřem věřitelům dluží 549 832,90 koruny), Farma Kryry, s. r. o. v likv., Loučovice (27 INS 8510/2009, třináct věřitelů má pohledávky za 15,37 mil.), CK M Club, s. r. o. v likv., Český Krumlov (27 INS 7303/2009, tři věřitelé chtějí 1,5 milionu), Essox Invest, s. r. o. v likv., Č. Budějovice (27 INS 73377/2009).

Povolená oddlužení

Soud povolil oddlužení dlužníkům, kteří by měli být schopni srážkami z mezd či důchodů uhradit věřitelům do pěti let alespoň 30 procent dlužených částek: Richard Svatoš, Lipno (25 INS 5599/2009), Blanka Pěnková, Stachy (27 INS 5059/2009), Josef Tyl, Český Krumlov (27 INS 1933/2009), Olga Moravcová, Č. Krumlov (25 INS 5179/2009).