Zahájil řízení se 4Help, s. r. o., České Budějovice (26 INS 4155/2010), s Františkem Mackem, Bechyně (27 INS 4158/2010), a s Jaroslavou Šustrovou, Osek (25 INS 4127/2010). Úpadek byl zjištěn u Jana Sedláčka, Blatná (28 INS 3022/2010). Schůze jeho věřitelů bude 1. června v 10, přezkum 20. července v 9.
Uložil Astonu, spol. s r. o., Tábor (25 INS 1511/2008), a navrhovateli řízení na tuto společnost, Copy Servis Tábor, s. r. o., složit zálohu po 15 000 Kč. Zálohu 30 000 korun má složit Stavební a lesní servis, obchodní družstvo v likv., Tábor (28 INS 3027/2010).

Soud povolil oddlužení Pavlu Kupcovi, Slavonice (26 INS 9459/2009), který bude své dluhy umořovat zabavitelnou částkou 6169 korun. Oddlužení mají povoleno také Radek Chvátal, Strakonice (25 INS 3375/2010), jehož věřitelé se sejdou 28. května ve 14 hodin, a Stanislav Pojsl, Smilovy Hory (26 INS 102/2010), jenž bude splácet ze zabavitelné částky mzdy ve výši 5990 Kč.

Konkurz je prohlášen na majetek RE – Plast design, s. r. o., Planá nad Lužnicí (25 INS 3196/2009). Dlužník jej navrhl před uplynutím lhůty k předložení reorganizačního plánu. V konkurzu je také Suchan, s. r.o., Soběslav (28 INS 3274/2010), se schůzí věřitelů 1. června v 10.45 a s přezkumem 20. července v 10.

Doplnit návrhy musejí Mgr. Olga Boneschová, Č. Budějovice (28 INS 2213/2010), a Bahor Logistic, s. r. o., Týn nad Vltavou (28 INS 4090/2010).
Zpeněžením majetku Heleny Malíkové, České Budějovice (28 INS 3207/2008), budou moci být její věřitelé uspokojeni do výše 11,19 procenta nároků.