„Podle návrhu zákona už nebude potřeba mít na každou živnost zvlášť živnostenský list. Místo živnostenského listu nebo koncesní listiny dostane podnikatel jeden průkaz pro všechny živnosti v podobě výpisu ze živnostenského rejstříku, což komora velmi vítá,“ uvedl Jiří Stráský, ředitel Úřadu Jihočeské hospodářské komory.


To, že jeden dokument nahradí v řadě případů až desítky živnostenských listů, podle něho znamená významnou administrativní i finanční úsporu. Nyní totiž podnikatel platí tisícikorunový poplatek za každý vystavený živnostenský list. „Za výpis, který obsáhne všechny provozované činnosti, zaplatí poplatek jen jeden,“ podotkl Stráský.


Podnikatelé už také nebudou muset oznamovat údaje, které má živnostenský úřad k dispozici nebo je může získat z registrů veřejné správy. Velkou část úřední agendy, která se pojí s podnikáním, budou moci vyřídit i na jiném živnostenském úřadě, než ke kterému místně přísluší. To se týká hlavně oznámení živnosti, změny bydliště nebo místa podnikání, zrušení či zřízení provozovny, ustavení odpovědného zástupce a změny osobních údajů.