V sále Parkhotelu hovořili o svých zkušenostech Ing. Koloman Huťťan (TRW - DAS Dačice), proděkan Ekonomické fakulty Jihočeské univerzity Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., Ing. Jan Holoubek (Robert Bosch České Budějovice), Štěpánka Holcmanová (Magna Cartech Velenice) a další.

Mezi hosty byla také Ing. Hana Šťastná, ředitelka Regionální agrární komory Jihočeského kraje a členka zastupitelstva města Hluboká nad Vltavou. Pronesla úvodní slovo za starostu Ing. Tomáše Jirsu, který neplánovaně odcestoval na volby na Ukrajinu. „Velmi mě mrzí, že zástupci automobilového průmyslu jsou na této konferenci v převaze nad členy agrární komory. Na příštím ročníku se budeme snažit se jim počtem účastníků z potravinářského průmyslu alespoň vyrovnat," řekla Hana Šťastná.

„Téma úspěšné a efektivní aplikace naučených znalostí a dovedností do praxe se od 90. let 20. století stává jedním ze středobodů vzdělávání dospělých," poznamenal ke konferenci proděkan Viktor Vojtko a dodal, že je to společná výzva pro vzdělávací instituce i pro praxi a tato konference vytváří platformu pro vznik znalostní komunity, která má potenciál toto téma v jižních Čechách úspěšně uchopit a řešit.

Jazyková škola jazz-com s.r.o. je specialistou na programy jazykového vzdělávání především pro firemní klientelu.

Velmi rádi bychom touto cestou podpořili oblast vzdělávání, ve které máme jako škola největší zkušenosti, řekla ředitelka školy Mgr. Michaela Krausová, a zároveň se cítíme být její součástí, tedy součástí programů firemního vzdělávání.

Naším cílem je, dodala ještě ředitelka jazykové školy, vnášet do programů  nové trendy v kombinaci s osvědčenými postupy. Stejný cíl má i pořádané setkání na Hluboké, které už podruhé pořádáme na základě zájmu zástupců firem o nové poznatky ve firemním vzdělávání.

Účastníci konference měli jedinečnou šanci se s ostatními podělit o své úspěchy a zkušenosti a zároveň získat od kolegů z jiných firem impulsy k řešení horkých témat ve firemních vzdělávacích programech."

V první části konference si nejdříve poslechli pět přednášek. Následně pak byly rozděleni do tří skupin a společně pracovali a diskutovali ve workshopech pod vedením zkušených koučů. Získané poznatky následně prezentovali ostatním skupinám.

Na závěr si všichni vyslechli přednášku Mgr. Michala Šustáka HR managera společnosti Engel strojírenská spol. s r.o. jako ochutnávku tématu 3. ročníku konference 2015.

Generálním partnerem konference byl Engel strojírenská spol. s r.o., která se v Kaplici specializuje na výrobu elektrických skříňových rozváděčů, rámů na stroje, olejových nádrží a periferie vstřikovacích lisů, zejména dopravníků.