Zamítl ale návrh věřitele s postoupenou pohledávkou Waldviertelsparkasse ve výši pěti milionů na prohlášení konkurzu. Dlužník se totiž nevyjádřil k eventualitě povolení reorganizace, byť k tomu nesplňuje formální podmínky. Dalšími věřiteli úpadce jsou mj. VZP (6,7 mil.), finanční úřady (80 mil.) a správa sociálního zabezpečení (15 mil.). Přezkum pohledávek a schůze věřitelů budou 21. března v 10.15 h.

Soud dále prohlásil konkurzy na majetek Ecolive CB, s. r. o. v likv., Č. Budějovice (27 INS 14695/2010, přezkum 21. března v 8.15 h), a na Italia interier, s. r. o., Č. Budějovice (27 INS 14852/2010, přezkum 21. března v 9.15 h).

Prohlásil dále konkurz na majetek Ladislava Slobody, Libějovice (28 INS 13827/2010). Dlužník navrhl oddlužení, ale přes výzvu nedoložil ocenění bytu. Přezkum pohledávek bude 15. března v 11 hodin. Konkurz byl prohlášen i na majetek Václava Adamíka, Rudolfov (28 INS 12565/2010). K návrhu Casper Consulting se dlužník nevyjádřil. Přezkum bude 15. března v 10.30 h.

Zahájená insolvenční řízení: Milan Lukáč, N. Včelnice (25 INS 767/2011), Bohumír Huber, Horní Planá (27 INS 716/2011), Doprava Tábor, s. r. o. (27 INS 757/2011), David Šolja, Písek (28 INS 721/2011), T. R. E. international, s. r. o. v likv., Bělčice (28 INS 758/2011). Soud zahájil řízení i s Eventus, s. r. o. v likv., Tábor (27 INS 831/2011), a vyzval věřitele k podání informací o případném majetku tohoto dlužníka. Pro neúplnost je odmítnut návrh Dagmar Trnové, Hluboká n. Vlt. (26 INS 756/2011). Lenka Říhová, Vodňany (27 INS 12839/2010), má složit zálohu 15 000 korun.

Povolená oddlužení: Veronika Heroldová, Opařany (27 INS 44/2011, přezkum 7. března v 10), Zbyněk Malý, Novosedly n. Než. (27 INS 15201/2010, přezkum 7. března v 11), Romana Petříkovová, Humpolec (27 INS 15677/2010, přezkum 7. března ve 13), Helena Ulčaková, H.Vltavice (25 INS 14044/2010, přezkum 4. března v 8.15), Jan Sojka, Chýnov (25 INS 13355/2010, přezkum 4. března v 8.45), Marie Říhová, Vodňany (25 INS 13680/2010, přezkum 4. března v 9.15), Eva Leitlová, N. Cerekev (25 INS 15230/2010, přezkum 4. března v 9.45), Karel Podlešák, Č. Budějovice (26 INS 15268/2010, přezkum 16. března v 9), Danuše Mašková, Zliv (28 INS 154/2011, přezkum 1. března v 10).