Rada kraje vzala minulý týden na vědomí návrh grantového programu na podporu jednotek SDH.

„Do první výzvy programu je z rozpočtu vyčleněno osm milionů korun,“ řekla mluvčí jihočeského krajského úřadu Kateřina Koželuhová.

„Grantový program bude 10. března schvalovat Zastupitelstvo Jihočeského kraje.

Záměrem vypisovaného grantového programu je zlepšení požární ochrany na území Jihočeského kraje.

„Cílem je zkvalitnit technický stav požárních zbrojnic a zlepšit úroveň materiálně-technického vybavení jednotek SDH obcí Jihočeského kraje,“ pokračuje Kateřina Koželuhová.

„Finance, o které bude možné žádat, jsou určeny na modernizaci, rekonstrukci a technické zhodnocení požárních zbrojnic a také na mobilní požární techniky. Dále pak na opravu a udržování požárních zbrojnic, nákup věcných prostředků ochrany a opravu mobilní a přenosné zásahové techniky jednotek SDH.“

Finanční prostředky z grantu budou poskytovány obcím, které jednotky dobrovolných hasičů zřizují.

Třetinová účast

„Žadatelé by se měli na financování projektu spolupodílet 30 procenty z celkové ceny projektu,“ upozorňuje dále Kateřina Koželuhová.

Pokud Zastupitelstvo Jihočeského kraje příští týden grantový program schválí, budou moci jihočeské obce o finance z grantového programu žádat od 12. března až do 10. dubna.

Při vyhodnocování jednotlivých žádostí bude zohledněna také výše poskytnutých příspěvků, dotací a grantů rozpočtu Jihočeského kraje, které žádatelé dostali v minulých letech.