Mluvčí jihočeských hasičů Vendula Matějů uvedla, že 
se jedná o cisternové automobilové stříkačky, výškovou techniku a technické i velitelské automobily. Na programy Pořízení moderní techniky 
a technologií HZS ČR pro zvýšení kvality řešení mimořádných událostí a

Zvýšení akceschopnosti HZS ČR pro záchranné a likvidační práce při živelních pohromách přispěla Evropská unie částkou 519 milionů korun. „Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje z tohoto programu získal osm kusů výjezdové techniky, a to tři cisterny CAS 20, které byly umístěny na stanice v Týně nad Vltavou, Dačicích a Blatné. Dále dvě cisterny CAS 30, dislokované
na stanicích ve Strakonicích 
a Písku, a v neposlední řadě pak velitelský automobil pro České Budějovice, technický automobil do Strakonic a výškovou techniku, která bude sloužit v Prachaticích," popsala Vendula Matějů.

Doplnila, že dalších 83 zásahových vozidel pořídil HZS ČR z prostředků projektu Zvýšení akceschopnosti pro záchranné 
a likvidační práce při živelních pohromách. Jihočeští hasiči získali nakladač, dva požární kontejnerové nosiče včetně kontejnerů a nákladní auto. „Všechny čtyři vozy budou umístěny v Budějovicích," dodala mluvčí.