Prezident spolku Svatý Florián – Dobrovolní hasiči roku Jiří Bezděk zmínil, že 
ve srovnání s předchozími ročníky je aktuální počet přihlášených za srovnatelné období vyšší. Najdou se však 
i výjimky. V některých krajích se maximální počet postupujících nepodařilo naplnit. Důležitou podmínkou je, aby zájemci nominovali zásahy i preventivní činnost v období od 1. července loňského roku do letošního 30. června.

„V letošním roce probíhají takzvané roadshow po akcích dobrovolných hasičů ve všech krajích České republiky. V jejich rámci poskytujeme informace o pravidlech a podmínkách ankety.  I to je jedním z důvodů vyššího počtu nominovaných sborů a jednotek ve srovnání s předešlým obdobím. Skutečnost, že 
se jedná již o čtvrtý ročník, rovněž přispívá k vyšší obeznámenosti s anketou i s finalisty předchozích ročníků," upřesnil Jiří Bezděk.

Člen poroty Václav Špéra doplnil, že s podmínkami soutěže se mohli seznámit všichni, kteří od dubna do července navštívili některou z 28 vybraných společenských nebo sportovních akcích. Jednalo se třeba o oslavy 150. výročí založení prvního sboru dobrovolných hasičů ve Velvarech nebo okresní či krajské soutěže v požárním sportu až po závěrečná mistrovství v Českých Budějovicích či Mistrovství světa ve Svitavách.

„Princip ocenění činnosti dobrovolných hasičů za pevně definované období je spravedlivý a efektivní způsob ocenění těch nejaktivnějších sborů či jednotek. Nový ročník dává šanci všem, kteří se neumístili v uplynulém ročníku, a to bez rozdílu", dodal Václav Špéra.

Součástí akce také doprovodná fotosoutěž Hasiči objektivem 2014. O nejlepších rozhodne porota, vítěz získá 20 tisíc korun na nákup vybavení. Více na www.adhr.cz.