Podle mluvčí jihočeských hasičů Venduly Matějů došlo k samovznícení zrna a nezbylo nic jiného, než silo odstavit a kukuřici začít vyskladňovat, aby se ochladila.