Po průzkumu místa požáru velitel zásahu podal zprávu, že hoří stodola, která je stavebně napojena na statek a která je z části zařízena jako dílna na výrobu chovatelských předmětů. Požár se dostal po střešním prostupu až do střechy stodoly. Uvnitř stodoly nebyla žádná osoba ani zvířectvo. Hasiči nemuseli nikoho evakuovat.

Zasahující jednotky nasadily na likvidaci požár několik útočných proudů, pro dostatek vody na požářišti hasiči zřídili čerpací stanoviště. Ve 3:50 hodin byl požár pod kontrolou zasahujících hasičů, velitel nahlásil lokalizaci požáru. Před půl sedmou ranní poté, co hasiči část střechy rozebrali a dohasili všechna ohniska, byl požár zcela uhašen. Požářiště velitel zásahu předal místní dobrovolné jednotce k monitoringu.

Vyšetřovatel HZS se dnes na požářiště vrátil a bude pokračovat v šetření příčiny vzniku požáru. Výši vzniklé škody stanovil na 500 000,-, hodnota uchráněného majetku je také 500 000,-.