K zásahu byla operačním důstojníkem vyslána dvě vozidla: automobilová cisterna a technický automobil. Požár vzniknul při manipulaci techniků banky s dieselovým agregátem.

„Vlivem technické závady pak došlo k požáru na zařízení a jeho následnému rozšíření do prostoru spojovací chodby a sousedních místností,“ popsala simulovanou událost mluvčí hasičů Vendula Matějů

Celý prostor technického zázemí banky byl silně zakouřen. Hasiči nejdříve provedli společně s bezpečnostní službou banky evakuaci osob a zároveň vytvořili hasební proudy do místnosti s dieselagregátem. Zde našli osobu v bezvědomí, která se pravděpodobně nadýchala kouře a měla na sobě popáleniny.

Rychle větrat

Hasiči muže vynesli ven a poskytli mu prvotní ošetření. Po likvidaci požáru bylo provedeno odvětrání zakouřeného prostoru.

K velkému štěstí všech zúčastněných se jednalo pouze o prověřovací cvičení.

To mělo za úkol prověřit příjem tísňového volání na linku 112, komunikaci operačních středisek složek IZS a akceschopnost výjezdových jednotek

Hasičského záchranného sboru, Policie ČR a Zdravotnické záchranné služby.

Zasahující jednotky si procvičily příjezdovou cestu, orientaci v objektu, zásahové a evakuační cesty, možnosti zásahu a evakuaci osob.