Ředitel elektrárny Miloš Štěpanovský vysvětlil, že speciální bagr s radlicí vpředu a rypadlem vzadu, nákladní automobil se sklápěčkou, hydraulickou rukou a radlicí, bourací kladiva, vyprošťovací prostředky, osvětlovací balóny nebo mobilní čerpadlo  mají sloužit především při rozsáhlém poškození infrastruktury v areálu Temelína.

V akutních případech však toto vybavení pomůže i lidem z obcí v blízkém okolí.  „Již nyní máme s krajskými hasiči velmi těsnou spolupráci. Když je potřeba a naše vnitřní pravidla to dovolí, tak pomáháme řešit krizové situace i za plotem elektrárny. Nová technika nám umožní tuto spolupráci ještě rozšířit. Samozřejmě to nesmí být na úkor bezpečnosti elektrárny," poznamenal ředitel Miloš Štěpanovský.

Mluvčí elektrárny Marek Sviták dodal, že loni temelínští hasiči v rámci integrovaného záchranného systému zasahovali mimo areál elektrárny sedmkrát. Vždy šlo o místa v blízkosti elektrárny a z hlediska rychlosti zásahu bylo taktické povolat právě temelínskou jednotku. „Jednalo se především o dopravní nehody, ale i o požár lesa a rodinného domu. Naši hasiči také pomáhali při čerpání vody z kabelových kanálů rozvodny Kočín během záplav na přelomu května 
a června," zmínil Marek Sviták.

Šéf jihočeských profesionálních hasičů Lubomír Bureš uvedl, že si této nabídky spolupráce cení. A to nejen z důvodu, že krajští hasiči sami podobným vybavením nedisponují.

„Sice se nejedná o vyloženě hasičskou techniku, její význam by však nastal při těžké dopravní nehodě nebo přírodních katastrofách. Náš hasičský sbor podobné vybavení nemá, proto mě nabídka vedení elektrárny potěšila. Techniku od tohoto výrobce znám a vím, že bude kvalitně
a dlouho sloužit," prohlásil Lubomír Bureš při návštěvě elektrárny.

Uvedení vybavení do provozu minulý měsíc předcházela závěrečná zkouška. Její scénář byl takový, že jadernou elektrárnu postihne nečekaný výpadek proudu a náhle 
se ocitne ve tmě. Z deseti možností zajištění napájení zůstávají funkční pouze dva záložní dieselové generátory, které zásobují jen havarijní bezpečnostní systémy.

Ředitel bezpečnosti elektráren ČEZ Bohdan Zronek popsal, že cílem tohoto cvičení bylo zjistit, jak rychle mohou temelínští hasiči v krizových situacích zajistit doplňování nafty do cisteren a podobně. „Musíme být připraveni i na situace, kdy budou vnitřní komunikace neprůchodné a my budeme muset zasahovat po tmě, protože nebude fungovat osvětlení. Například doplňování nafty do dieselgenerátorů je pro dlouhodobé zajištění chlazení reaktoru naprosto klíčové. Toto cvičení bylo novinkou a svůj účel rozhodně splnilo," zmínil Bohdan Zronek.

Velitel temelínských hasičů Radek Vymazal doplnil, že v souvislosti s pořízením nové techniky ČEZ musel proškolit i 60 hasičů, kteří budou stroje obsluhovat. „Řidiči cisteren absolvovali třídenní školení ADR zakončené státní zkouškou ministerstva dopravy. Teď tedy můžou přepravovat na komunikacích nebezpečné látky. Součástí přípravy hasičů byla například i 400hodinová praxe 
z bagrování," poznamenal 
k přípravě hasičů jejich velitel Radek Vymazal.