A pokud se jedná o objekty, kde jsou osoby se zdravotními komplikacemi či obtížně se pohybující osoby, je zvládnutí mimořádné události ještě o to specifičtější. A právě tento typ události nacvičovali v pátek 6. dubna v Alzheimer centru Prácheň v Písku písečtí hasiči.

Námět cvičení předpokládal vznik požáru v jednom z pokojů bytového komplexu. Požár pak pracovníci centra ohlásili podle svých interních požárních předpisů na tísňovou linku 112 a Operační a informační středisko pak k zásahu vyslalo osádky cisteren a automobilové plošiny profesionálních jednotek ze stanice Písek. Úroveň prvního stupně požárního poplachu přepokládala povolání také písecké jednotky SDH, o události byla informována jihočeská operační střediska ZZS a Policie ČR.

Vážná nehoda v Protivíně si vyžádala 5 středně těžce zraněných osob.
Nehodu si možná přebere kriminálka

Necelé dvě desítky povolaných hasičů velitel zásahu rozdělil do jednotlivých bojových úseků. Jejich úkolem bylo především najít a evakuovat zraněné osoby a osoby bezprostředně ohrožené požárem. Hasiči měli dál za úkol zlikvidovat požár s tím, že musí najít, prověřit a zajistit dostatečné zdroje hasebních látek, vytvořit čerpací stanoviště u nadzemního hydrantu na parkovišti před píseckou nemocnicí, zřídit přívodní vedení a natáhnout útočné proudy. Důležitou součástí cvičení bylo prověření výjezdových a dojezdových časů, prověření možnosti použití výškové techniky, dále vzhledem k šíření požáru zvolit vhodné evakuační cesty.

Cvičení nehodnotí jen takticko-operační úroveň zásahu jako takového. Cvičením byla prověřována i spolupráce s dobrovolnou jednotkou a ostatními složkami integrovaného záchranného systému. Hasiči si prakticky prošli budovu Alzeimer centra Prácheň, seznámili se s problematikou zásahu v domech s klienty postiženými Alzheimerovou nemocí, ve spolupráci s personálem centra prověřili možnost zabezpečení náhradního ošacení, jídla a pití a náhradního ubytování pro evakuované klienty centra.

Zda byla použitá taktika zásahu vhodná a efektivní a zda bylo o všechny obyvatele centra včas a správně postaráno, ukáže hodnocení cvičení, které proběhne v následujících dnech.

Vendula Matějů, mluvčí HZS Jihočeského kraje