Diverzifikace a unikátnost portfolia RG Invetment otevřeného podílového fondu (RGF) je zajištěna investicemi do nemovitostí, které jsou pečlivě vybírány z různých oblastí, jako je například IT, bankovnictví, pojišťovnictví, retail, zdravotnictví a celá řada dalších. RGF je určen k veřejné nabídce investorům z řad fyzických i právnických osob a staví na více než dvacetileté zkušenosti s real estate promotéra a zároveň odborného poradce fondu, kterým je společnost RG Investment a.s.

Cílem RGF je dosahovat ve střednědobém a zejména dlouhodobém horizontu stabilního zhodnocení svěřených peněžních prostředků díky investicím do aktiv, která zajišťují optimální poměr rizika a výnosnosti, a to hlavně díky strategické pozici a účelu využití. Fond je vhodný pro investory, kteří jsou připraveni držet investici minimálně 5 let s ohledem na nízkou likviditu dotčeného typu aktiv.

Očekávaný výnos RGF je minimálně 5,4 % p.a. s prvotní investicí alespoň 1.000.000 CZK. Současné portfolio fondu zahrnuje jak aktiva komerčního charakteru (multifunkční komplex U zlatého kříže v Písku), aktiva rezidenčního bydlení (rezidenční nemovitost Josefov v Praze), tak i projekty developerské (developerský projekt Praha – Hodkovičky).

Obhospodařovatelem a zároveň administrátorem RGF je AVANT investiční společnost a.s., auditorem je významná společnost ECOVIS blf s.r.o. a depozitářem Komerční banka, a.s. RGF byl zapsán do seznamu podílových fondů vedeného Českou národní bankou, a to dne 23. prosince 2016.

Více informací o možnostech, které RGF nabízí, naleznete na www.rgi-fond.cz.

Zdroj: Archiv