Jak se liší současný sexuální život Čechů od toho před 20 lety, kdy ještě prakticky nebyl internet?
Jsou oblasti, které se zdánlivě v sexuálním životě Čechů za 20 let nezměnily. Sexuální aktivita začíná téměř ve stejném věku, nemění se výrazně ani celkový počet udávaných sexuálních partnerů u mužů i u žen. Též se významně nemění uváděná průměrná délka soulože, průměrná frekvence styků ani preferované sexuální aktivity.

Změny zjišťujeme hlavně v souvislosti se změnou životního stylu a dostupností pornografie. Zaznamenáváme poměrně významný pokles spokojenosti s vlastním sexuálním životem. Mnohými odborníky je dáván do souvislosti se srovnáváním vlastního sexuálního života a zdánlivou realitou v pornofilmech. Díky pornofilmům také rozšiřujeme repertoár svých sexuálních praktik.

Oproti minulým letům se nepozastavujeme nad ejakulací na obličej nebo nárůstem análního sexu, se kterým má zkušenost okolo čtvrtiny naší populace. Všeobecně tedy více experimentujeme a to i pod vlivem eroticky laděných románů – například román Padesát odstínů šedi vyvolal vlnu pokusů BDSM v českých ložnicích atd.

Nicméně myslím si, že ty hlavní změny nás teprve čekají s nástupem generace, „závislé“ na sociálních sítích a s rychlým rozvojem virtuální reality.

Jak milují Češi – sexuální přeborníci | Video: Redakce

Nebyl vlastně zlatý věk sexu za „totáče“, kdy mnoho jiné „zábavy“ nebylo?
Podle Kristen Ghodsee, profesorky ruských a východoevropských studií na Univerzitě v Pensylvánii, možná ano. Její průzkumy odkazují na komparativní sociologickou studii, která se zabývala rozdíly v sexuálním chování mezi východním a západním Německem.

Výzkum uváděl, že ženy, žijící ve východním Německu hodnotily svůj sexuální život daleko lépe, než jejich kolegyně ze západního Německa. Podle výsledků citované studie měly i zhruba dvakrát více orgasmů. Je faktem, že dnešní stres a vysoká pracovní výkonnost žen se na kvalitě sexuálního života negativně odráží.

Některé zahraniční studie tvrdí, že v rozvinutých zemích klesá zájem o sex. Očekáváte podobný výsledek i u aktuálního průzkumu?
Ve Spojených státech periodicky již od 80. let probíhá výzkum četnosti sexuálních styků. Na otázku Kolikrát jste v uplynulém roce měli partnerský sex? odpovídá dnes 23 % respondentů: Sex jsem neměl. Překvapující je, že v generaci 18 až 35 let takto odpovídá 28 % mužů! U nás bohužel kvalitní periodicky se opakující výzkumy chybí. Jsem sama zvědavá, jaká čísla na podobně položené otázky zjistí náš průzkum.

Mají Češi v oblasti sexuality nějaké specifikum? Jsme liberálnější než například Poláci či Němci?
Je těžké tyto rozdíly sledovat, protože existuje jen velmi málo studií, které jednotlivé státy srovnávají. Občas se hovoří o tom, že máme liberálnější pohled na nevěru nebo že Češi mají za život větší počet sexuálních partnerů. Obecně však lze říci, že v oblasti střední Evropy nejsou zásadní a významné rozdíly v sexuálním chování. A v období, kdy se globalizuje ekonomika i kultura, prochází sexuální chování stejným procesem.

Dá se vysledovat, jak internetové porno mění sexuální chování Čechů od praktik po četnost styků?
Jak jsem uváděla, zatím je poměrně brzo, ale již nyní jsou patrné první změny. Setkáváme se s poruchami chování u mužů, které jsou připodobňovány závislosti na pornografii. Předpokládá se i snížení četnosti sexuálních styků z důvodů lepší dostupnosti virtuálního sexu.

Muži častěji uvádějí, že preferují porno před reálným sexem z důvodů snadné dostupnosti, časové nenáročnosti, nižších investic a emoční i komunikační nenáročnosti. I ženy jsou však z tohoto pohledu náročnější a jejich očekávání jsou často vzdálená běžné realitě.

Prodlužuje se s rostoucím věkem dožití Čechů i jejich sexuální aktivita?
Člověk je tvor sexuální od narození až do smrti. S narůstající průměrnou délkou života srovnatelně narůstá i sexuální aktivita v pozdním věku. Po době, kdy byl sex seniorů tabu, přišla dnes doba, kdy se uvádí, že každý má právo na sex a to končí až úmrtím.

V důsledku toho tu máme první soukromé zařízení pro seniory, kde je možné zajistit asistované sexuální služby. Obecně je však možné říci, že lidé, žijící v párech aktivním sexuálním životem, udržují tyto návyky až do pozdního věku. Výzkumy též ukazují, že samotáři či osamělí lidé končí se sexem dříve.

Jak se Češi staví k dosud tabuizovaným tématům, třeba sexualitě tělesně a duševně postižených?
Sexuální aktivita tělesně a duševně postižených je stejně jako například sexualita nevyléčitelně nemocných částečně tabuizována. Nemyslím si však, že by lidé nevěděli, že láska se nevyhýbá ani nemocným nebo zdravotně či psychicky postiženým jedincům.

Nejde o to, že by tohle téma mělo být na prvních stránkách magazínů, ale o to, aby na něj nebylo zapomínáno při běžných lékařských konzultacích těchto lidí a v širší rovině individuálních potřeb, zasahujících kvalitu života nemocných a postižených.

Mění se věk pohlavního dospívání – mění se v souvislosti s tím i věk prvního sexuálního styku?
Starší české výzkumy zatím uvádějí data, která se již několik desetiletí nemění – první sexuální styk je uváděn okolo 18 let u chlapců i dívek. Podobná data jsou uváděna například ve Spojených státech. O rok dříve, tedy v 17 letech, začínají v průměru obě pohlaví s nekoitálními aktivitami. Nicméně na nové celorepublikové srovnatelné výzkumy odborná veřejnost stále čeká.

Dá se očekávat, že se už existující silikonové elektronické „panny“ a „mládenci“ vybavení AI opravdu stanou alternativou klasického sexuálního života?
Tak jako do našeho života vstoupila pravidelná konzumace pornografie, tak nastoupí „panny“ a „mládenci“. Budou používáni jako doplněk při párových sexuálních aktivitách nebo samostatně. Již dnes existují modely, jež nám pomocí virtuální reality navodí vizuální, akustickou i taktilní scénu, která se věrně blíží realitě. Muži budou moci mít při virtuálním sexu atraktivní a bezchybná těla žen, která se budou podrobovat jejich fantaziím, budou je následně sexuálně obdivovat a oceňovat.

Ženy uslyší slova lásky a obdivu, která v reálném partnerském životě dlouho od svých partnerů neslyšely a budou moci být svými robotickými milenci „donekonečna“ hlazeny, ujišťovány a přesně stimulovány s vysokou pravděpodobností orgasmu. Otázkou však zůstává, jaký vliv budou mít tito mechaničtí kamarádi na reálné partnerské vztahy.

IVO BARTÍK