KDY: 15. ledna
KDE: Horká vana
ZA KOLIK: Zdarma

Přijďte ve středu 15. ledna na veřejnou diskuzi na téma Město a voda 2020 ke stejnojmenné zpracované studii, jejímž cílem je přiblížit vodu lidem. Hledá řešení kolem nábřeží řek a hledá cesty, kterými by se mělo v budoucnu město vydat. Se studií se seznámíte v Horké vaně, kde můžete klást také otázky, diskutovat a sdělovat své připomínky. Od 16 h budou prezentovány dílčí návrhy strategické koncepce. V 16.45 h následuje diskuze.