KDY: 9. ledna
KDE: Iglú, Mariánské náměstí
ZA KOLIK: Zdarna

Ve čtvrtek 9. ledna se bude v iglú na Mariánském náměstí opět jamovat. Přijďte v 19 h.