Plyn

Společnost E.ON: stálá služba 1239

Elektřina

Společnost E.ON: mimo vnitřní instalace, nonstop: 800 225 577

Voda

ČEVAK, a. s.
Hlášení poruch: 800 120 112, zákaznická linka 844 844 870, e–mail: info@cevak.cz, www.cevak.cz

Veřejné osvětlení

Dopravní podnik města České Budějovice, a. s.
Hlášení poruch: na bezplatnou telefonní linku 800 055 555 můžete oznámit poruchu také formou SMS zprávy, e-mail: porucha@dpmcb.cz

Topení

Teplárna České Budějovice, a. s.
Hlášení poruch – nonstop: 389 003 222, 729 903 222, e-mail: dispecink@teplarna-cb.cz