DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

- Zřízeny byly městem následující krizové linky:

Linka sociální pomoci 702 168 593 pro seniory
Linka pomoci a materiálního zabezpečení pro seniory 722 233 500, 721 015 340
Linka obecných informací 727 953 227 pro občany

Linka psychosociální pomoci zajišťovaná ve spolupráci s Českým červeným křížem České Budějovice. Pokud bude někdo potřebovat psychickou podporu v podobě rozhovoru po telefonu, může volat linku číslo 702 011 237 v pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 9 do 12 h. 

- Jihočeský kraj zřídil Bezplatnou linku seniorů: 800 203 210. V provozu bude všech sedm dní v týdnu, prozatím vždy od osmé do 17. h

- Jihočeský kraj zřídil speciální webovou stránku, kde lidé najdou odpovědi na nejčastější dotazy související s nákazou koronavirem: https://covid.kraj-jihocesky.cz/

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Mezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

Lidé pomáhají lidemSousedé si pomáhají při pandemii. Podívejte se, kdo vás v okolí potřebuje

Nadační fond Jihočeské naděje spustil krizovou telefonní linku, na které si českobudějovičtí senioři starší 60 let mohou objednat nákup základních potravin a kurýr jim nákup doručí přímo do domu. 
Telefonní čísla, na nichž lze doručení objednávat:
722 233 500, 721 015 340

ÚŘADY:

Magistrát města České Budějovice
Budova náměstí Přemysla Otakara II.

Primátor města České Budějovice Jiří Svoboda rozhodl na základě doporučení krizového štábu města a bezpečnostní rady města o úplném zrušení úředních hodin na všech odborech magistrátu města a městské policie. Zavařeno bude od 17. března od 12 h.

Krajský úřad:
Úřední hodiny pro veřejnost: pondělí: 9 – 12, středa: 12 – 15 hodin.
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu statutární město České Budějovice odkládá splatnost místních poplatků (např. poplatek ze psa), a to do 30. 6. 2020.

Úřad práce

Na Úřadu práce ČR je možné vyřídit většinu záležitostí elektronicky. Přistupuje proto s účinností od 16. března 2020 k některým organizačním změnám, které omezí osobní kontakt s veřejností a eliminují tak riziko šíření nákazy koronavirem jak v případě klientů, tak i samotných zaměstnanců úřadu. Přijatá opatření nebudou mít dopad na poskytování služeb klientům. V důsledku maximální snahy o zajištění ochrany zdraví veřejnosti i zaměstnanců a současně všech klíčových činností, zejména pak evidence uchazečů o zaměstnání, řádné výplaty dávek a podpor, přistupuje Úřad práce ČR k následujícím organizačním opatřením: 

•      ÚP ČR vyzývá veřejnost, aby s jeho zaměstnanci komunikovala primárně elektronicky, prostřednictvím telefonu nebo provozovatele poštovních služeb.

•      ÚP ČR rovněž žádá klienty, aby důsledně zvážili, zda je nutné realizovat podání, která není možné učinit elektronicky, okamžitě. Jeho zaměstnanci jsou připraveni konzultovat s lidmi jednotlivé případy „na dálku“ a najít jiná vhodná řešení, bez negativních dopadů na veřejnost.

•      Tiskopisy a další důležité dokumenty mohou lidé odevzdat také do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště ÚP ČR, případně na jiném viditelně označeném místě.

•      Výplata dávky v hotovosti nebo v poukázkách proběhne v případě jednotlivých klientů po předchozí telefonické domluvě.

•      Osobní jednání bude umožněno po předchozím objednání. 

Žádosti, které si klienti běžně vyřizují na příslušném kontaktním pracovišti ÚP ČR, je možné zaslat též e-mailem, a to i bez zaručeného elektronického podpisu. Přílohou takového emailu může být sken/fotografie s dokladovanou skutečností (např. sken/fotografie žádosti o dávku s podpisem, sken/fotografie uhrazených nákladů na bydlení apod.). Pokud klient touto cestou požádá o jakoukoli podporu/dávku vyplácenou Úřadem práce ČR, je nutné, aby do žádosti uvedl také své telefonní a emailové spojení. Zaměstnanci ÚP ČR jej tak, v případě nutnosti, mohou kontaktovat a předejít případným nesrovnalostem.

Finanční úřad

Od 16. 3. 2020 od 11:00 se v jižních Čechách DOČASNĚ uzavírají pracoviště v tzv. „optimalizovaném režimu 2+2“. V Jihočeském kraji se jedná o územní pracoviště v Blatné, Dačicích, Kaplici, Vodňanech
a Trhových Svinech. Ostatní pracoviště budou v pondělí a středu zpřístupněna veřejnosti od 8:00 do 11:00 hodin.

Po dobu zákazu volného pohybu osob je omezen provoz pokladen pro platby v hotovosti. Veřejnosti bude pro platbu v hotovosti zpřístupněna pouze pokladna na Územním pracovišti v Českých Budějovicích, a to také pouze v pondělí a středu od 8:00 do 11:00 hodin. Všechny klienty žádáme, aby zodpovědně dodržovali pravidla zodpovědného chování, zejména dostatečné rozestupy v délce minimálně 2 metry. 

Na každém územním pracovišti bude v pracovní době zpřístupněn označený box pro bezdotyková podání (prosíme, aby podání byla vhazována v obálkách, případně sepnuta sponou, aby nedošlo k oddělení případných příloh). Tento box bude využíván nejenom pro daňová přiznání, ale jakákoliv podání finanční správě. Apelujeme na daňovou veřejnost, aby v podáních důsledně byly vždy uvedeny kontaktní údaje pro vzdálenou komunikaci (zejména mobilní telefon, telefon, email), pro případnou komunikaci ve věci těchto podání. 

Samostatně upozorňujeme na žádosti o zvláštní režimu dle zákona o evidenci tržeb (tzv. „bločky“).  Finanční úřad pro Jihočeský kraj žadatele prosí, aby případné žádosti vhazovali do bezdotykových boxů. Žádosti budou vyhodnoceny a žadatelé budou informováni prostředky vzdálené komunikace
o připravených dokumentech a bločcích k převzetí. Předání těchto dokumentů předpokládáme v druhé polovině dubna 2020 (přičemž řešená povinnost nabývá účinnosti od 1. května 2020).  

Doporučujeme ke komunikaci se správcem daně využívat dálkové formy komunikace (např. www.daneelektronicky.cz, datové schránky, e-mail).

Pro zodpovězení dotazů k aktuální situaci využijte následující telefonní čísla:

387 723 111      (ÚP v Č. Budějovicích)    380 760 111      (ÚP v Č. Krumlově)

384 353 111      (ÚP v J. Hradci)               382 750 111      (ÚP v Písku)

388 371 111      (ÚP v Prachaticích)         383 363 111      (ÚP ve Strakonicích)

381 480 111      (ÚP v Táboře)   

387 722 111      (FÚ pro Jihočeský kraj) 

Pro zodpovězení dotazů zejména v oblasti Elektronické evidence tržeb využijte telefonní číslo:

225 092 392 

Živnostenský úřad a žádosti o ošetřovné

Žádosti osob samostatně výdělečně činných (OSVČ) o ošetřovné začne podle Petra Ferebauera z kanceláře primátora přijímat také českobudějovický Obecní živnostenský úřad. "Přijaté žádosti včetně příloh bude úřad zasílat na Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky, které bude o poskytnutí podpory rozhodovat. Příjemcem podpory mohou být nejen podnikatelé v režimu živností, ale i další OSVČ," uvedl. Žádosti bude možné přijímat až po vyhlášení programu na stránkách ministerstva, pravděpodobně to bude od 1. dubna. "Vzory žádosti, dokladů, které je třeba přiložit a čestného prohlášení budou též zveřejněny na stránkách ministerstva. Způsob podávání žádostí včetně kontaktů na českobudějovický magistrát bude zveřejněn až po upřesnění postupu uvedeného ministerstva," dodal Petr Ferebauer. 

ORGANIZACE A INSTITUCE

Louskáčkovi jesličky
Koordinujeme výrobu a rozvoz roušek. Nejčastěji se na nás obrací senioři, ale i rodiny s dětmi, kterým hotové, vyprané a vyžehlené roušky dovezeme až domů. Sbíráme materiál od každého, kdo nám ho nabídne, rádi si pro něj dojedeme. Kdo chce pomoci a neumí šít, pomáhá stříhat, žehlit nebo prát. V současné době sdružujeme 18 dobrovolnic. 
Spolupracujeme s vietnamskou komunitou v Českých Budějovicích, se kterými zásobujeme Nemocnici ČB, domovy důchodců, hasiče a další služby a složky, které se na nás nebo na ně obrací. Veškeré aktivity děláme dobrovolně a na své náklady. Kontaktní osoba: Bc. Michaela Nováková, kavarnalouskacek@gmail.com, 725981750.

ČEVAK
S ohledem na nepříznivý vývoj epidemiologické situace v České republice je s platností od 16. března 2020 zákaz vstupu všem nepovolaným osobám do objektů společnosti ČEVAK. Až do odvolání budou uzavřena také všechna místa pro platbu za vodné a stočné. Pro tuto úhradu používejte výhradně bezhotovostní platební styk nebo platby na České poště. Údaje potřebné pro zaplacení jsou uvedeny na vaší faktuře. „Dodávky pitné vody zajišťujeme ve standardním režimu, pitnou vodu je možné používat bez jakýchkoli omezení," doplnila Jitka Kramářová.
Dodávky společnosti ČEVAK jsou bez omezení. "Předepsaná desinfekce vody chlorem je před virem spolehlivou ochranou, proto je dodávaná pitná voda je nezávadná," uvádí mluvčí magistrátu Jitka Welzlová a pokračuje: "Dle stanoviska Státního zdravotního ústavu nebyl prokázán přenos koronavirů pitnou vodou."

Městská teplárna
"Nadále funguje standardním způsobem, plní své závazky a odběratele stabilně zásobuje teplem, teplou vodou a párou v požadovaném množství a kvalitě," informuje mluvčí magistrátu Jitka Welzlová. K dispozici je nonstop dispečink fungující v režimu 24 hodin denně 7 dní v týdnu tradičně koordinující činnost výjezdových skupin v případě nutných oprav.

Sociální zařízení
V sociálním zařízení stále platí zákaz návštěv i doporučení seniorům, aby v zájmu vlastního zdraví omezili pohyb venku.

Nemocnice České Budějovice
Je vyhlášen úplný zákaz návštěv na všech odděleních. Výjimku povoluje primář oddělení nebo jeho zástupce. 
Od 17. března dochází podle mluvčí nemocnice Ivy Novákové ke zrušení veškerých hospitalizací, operací, výkonů a vyšetření, plánovaných na dobu trvání nouzového stavu (tj. do 11. dubna), u kterých je to medicínsky bezpečné, včetně zastavení objednávání nových pacientů k těmto procedurám. "Pacienty, kterým byl plánovaný výkon zrušen, budou jednotlivá oddělení Nemocnice České Budějovice evidovat s tím, že jim bude náhradní termín telefonicky sdělen po obnovení standardního provozu," říká Iva Nováková a doplňuje:"Opatření se netýká léčby akutních onemocnění a onemocnění, jejichž odklad by mohl vést k poškození zdraví pacientů (např. onkologická léčba). U pacientů, kteří jsou již k uvedeným procedurám přijati k hospitalizaci, se naplánovaný výkon provede."

ŠKOLKY

Od pondělí 16. března jsou uzavřeny všechny mateřské školy zřizované městem.

ŠKOLY

Vládou nařízené vykonávání nezbytné péče o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníky ozbrojených sil anebo pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo školského zařízení bude probíhat v MŠ Sedmikráska a ZŠ Pohůrecká.

KULTURNÍ ZAŘÍZENÍ A TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Uzavřena jsou i Kulturní zařízení, a to už i výstavní síň v Domě umění. Od soboty 14. března JE uzavřena radniční výstavní síň a turistické informační centrum (TIC) v budově radnice na náměstí Přemysla Otakara II.

Trhy
Až do odvolání jsou zrušeny trhy na Piaristickém náměstí.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Pro veřejnost je uzavřen plavecký stadion, sportovní hala i Budvar aréna. Ruší se také veřejné bruslení.

SVATBY

Matriční úřady sdělují, že se nebudou konat žádné svatební obřady.

POHŘBY

Pohřební ústav města České Budějovice zavádí k prevenci šíření koronaviru z důvodu ochrany obyvatelstva i vlastních zaměstnanců mimořádná opatření. Projednávání služeb na Pohřební službě bude probíhat s ochrannou rouškou jak zaměstnance PÚ, tak i objednavatelem pohřbu s max. jednou osobou v doprovodu. Do kanceláře budou osoby vpuštěny po změření tělesné teploty. V případě zvýšené teploty objednavatele bude přistupováno individuálně s možností sjednání pohřebních služeb elektronickou formou. Telefonicky se můžete objednat na číslech 387 203 694 nebo 721 294 244. V kanceláři krematoria před vlastním obřadem se bude dopřesňovat obřad s objednavatelem pohřbu s ochrannou rouškou s obřadníkem, který také bude vybaven ochrannými pomůckami, tedy rouškou. "Z důvodu ochrany zdraví před nakažením koronavirem apelujeme na objednavatele a smuteční hosty, aby do obřadní smuteční síně vcházeli vybaveni ochrannou rouškou nebo šátkem přes obličej. Jaké osoby se obřadu zúčastní stanoví sám objednavatel," uvádí zástupci Pohřebního ústavu České Budějvoice. U vchodu do obřadní síně účastníci obřadu vykazující špatná zdravotní stav podstoupí změření teploty bezkontaktním teploměrem. "V případě zvýšené teploty nebude takový účastník vpuštěn do obřadní síně. Toto se bude také týkat i ostatních obřadních síní (kaple sv. Otýlie, kaple sv. Karolíny-hřbitov Mladé)," varují zastupci instituce. Přítomno může bý jen třicet smutečních hostů (v součtu s osobami vykonávajícími smuteční rozloučení). Ochrannou roušku bude mít při obřadu i obřadník či kněz.
Smuteční hosté budou od sebe jednotlivě min. na vzdálenost 2 metrů. "Další obřad bude probíhat po hodinové přestávce z důvodu dezinfekce obřadních a dalších prostor zaměstnanci krematoria. Upozorňujeme pozůstalé, že po obřadu nebude prováděna kondolence," uvádí zástupci Pohřebního ústavu České Budějovice.Urny je možné vyzvednout pouze v pondělí a ve středu od 12 do 15 h. V urgentních případech je možno se domluvit na tel.č. 387 425 287 nebo na tel.č. 602 645 008.Pohřební ústav města České Budějovice, p.o. vyzývá objednavatele převozu zesnulého z domácnosti, aby před převozem informovali zaměstnance pohřební služby o nařízené izolaci členů rodiny nebo o pozitivním testu člena domácnosti na COVID-19.
Zaměstnanci Pohřebního ústavu města České Budějovice musí přijet pro tělo zesnulého patřičně vybaveni ochrannými pomůckami. Členové výše uvedené domácnosti se musí řídit pokyny pohřební služby.
Správa hřbitova bude otevřena pouze v pondělí a ve středu od 12 do 15 h. "Žádáme nájemce hrobových míst, aby zvážili osobní návštěvu hřbitovů za účelem platby nájmu za hrobové místo. Je možné platbu odložit nebo úhradu domluvit převodním příkazem," vyzávají zástupci istituce. V případě jakýchkoliv dotazů se můžete informovat na linkách 387 426 260, 607 643 028 (hřbitov sv. Otýlie), správa hřbitova v Mladém bude z důvodu nemoci 14 dní uzavřena (hřbitov Mladé a Třebotovice). Z důvodu pohřbení na těchto hřbitovech bude toto konzultováno a jednáno se správou hřbitova sv. Otýlie na telefonním čísle 387 426 260. Omezení se nevztahuje na sjednání pohřbení do hrobu nebo hrobky. Objednavatelé by se měli objednat na určitou hodinu po telefonu. 
"Návštěvníkům hřbitova doporučujeme z důvodu ochrany zdraví a z důvodu karantény v České republiky, pokud je to možné, odložit jeho návštěvu. Informace budou na cedulích u vchodů do hřbitova. Do areálu vstupujte v případě nezbytně nutném, jednotlivě a ve vzdálenosti od ostatních osob minimálně dva metry," zní další doporučení. Soukromé osoby dále nesní do areálu hřbitový v těchto dnech vjet vozidlem s výjimkou osob s průkazem ZTP účastnící se pohřbu.
Prodejna květin a hřbitovních doplňků bude otevřena, obsluha bude  s ochrannými rouškami a ochrannými pomůckami. "Žádáme návštěvníky, aby vstupovali do prodejny jednotlivě a s ochrannou obličeje (rouška, šátek)," vyzývají.
Na základě rozhodnutí českobudějovického biskupství nebudou probíhat mše v kapli sv. Otýlie na hřbitově.

DOPRAVA

Zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou

Dopravce ČSAD autobusy zavádí od 17. 3. opatření proti šíření koronaviru - a sice zákaz vstupu do autobusu bez ochrany obličeje rouškou. Za roušku lze považovat: šátek, šálu či podobnou ochranu proti šíření nákazy vzdušnou cestou. Rouška musí být pevně přichycena k obličeji.

Od 11. března přešel Dopravní podnik města na prázdninové jízdní řády. Zakázán je prodej jízdenek u řidiče. Od 13. března jsou až do odvolání zrušeny noční linky č. 53 a 59. V rámci prevence nebudou řidiči MHD otevírat přední dveře pro nástup a výstup. Předprodejní místo jízdenek zachováno pouze v DOC Mercury.

K údržbě vozů dopravní podnik používá např. přístroje Ultrasoniccleaning, které fungují na bázi ultrazvukové technologie, nebo tzv. ozonmakery, které vytvářejí prostředí likvidující viry. 

SVOZ ODPADU

Svoz veškerého odpadu ve městě včetně provozní doby a fungování sběrných dvorů zůstává bez omezeni.

POPLATKY

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu statutární město České Budějovice odkládá splatnost místních poplatků (např. poplatek ze psa), a to do 30. června.

SBĚRNÉ DVORY

Vzhledem k Nařízení Vlády ČR ze dne 15. března týkajícího se omezení volného pohybu osob dochází k dočasném uzavření sběrných dvorů, včetně mobilních, a to od 17 března. Toto opatření se týká všech sběrných dvorů provozovaných městem České Budějovice.

PRO PŘÍPAD KRIZE

Pro případ nenadálých a krizových situacích disponuje město České Budějovice dostatečnými finančními prostředky. "Z těchto je schopno operativně uvolnit částky na zajištění opatření a služeb nezbytných pro zabezpečení provozu města," ujišťuje mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

JÍDELNY A RESTAURACE

Indická restaurace Tandoor
Na základě rozhodnutí vlády jsme dočasně uzavřeli všechny naše restaurace. Nadále však funguje rozvoz jídla přes DámeJídlo (ČB, PI, TA) a Otesánek (ČB) a taktéž možnost odnosu jídla s sebou.
Objednávky přijímáme a bližší informace k odnosu jsou na telefonech:
Prachatice 388 310 618
Písek 382 224 697
České Budějovice 387 201 810
Tábor 381 213 250
Další informace a kontakty naleznete na našich stránkách www.indicka.cz. Chápeme potřebu tohoto opatření a děkujeme i Vám za pochopení a přejeme nám všem pevné zdraví.

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.

Koronavirus v Česku