DŮLEŽITÉ KONTAKTY

- Číslo na krajskou hygienu 736 514 386

- Číslo na celostátní nonstop infolinku 724 810 106 nebo 725 191 367

- Celostátní informační linka pro občany v souvislosti s koronavirem - 1212

- Důležitá rada: určitě si do mobilu uložte číslo na svého praktického lékaře

- Zřízeny byly městem následující krizové linky:

Linka sociální pomoci 702 168 593 pro seniory
Linka pomoci a materiálního zabezpečení pro seniory 722 233 500, 721 015 340
Linka obecných informací 727 953 227 pro občany

Linka psychosociální pomoci zajišťovaná ve spolupráci s Českým červeným křížem České Budějovice. Pokud bude někdo potřebovat psychickou podporu v podobě rozhovoru po telefonu, může volat linku číslo 702 011 237 v pracovní dny od pondělí do pátku vždy od 9 do 12 h. 

- Jihočeský kraj zřídil Bezplatnou linku seniorů: 800 203 210. V provozu bude všech sedm dní v týdnu, prozatím vždy od osmé do 17. h

- Jihočeský kraj zřídil speciální webovou stránku, kde lidé najdou odpovědi na nejčastější dotazy související s nákazou koronavirem: https://covid.kraj-jihocesky.cz/

- Jihočeský kraj od 16. dubna službu, která po dobu koronavirové pandemie usnadní telefonickou komunikaci osobám s postižením sluchu, nedoslýchavým, seniorům a případně cizincům, kteří preferují psanou formu projevu. Tato služba je poskytována zcela zdarma. „Zelená linka Jihočeského kraje“: +420 800 100 450 

V souvislosti s preventivními opatřeními zavedenými kvůli nebezpečí šíření koronaviru na území České republiky hygienici žádají obyvatele, aby krizové telefonní linky využívali pouze pro nezbytné zdravotní informace a jako zdroj odpovědí na dotazy obecného charakteru použili například emailovou adresu koronavirus@khscb.cz nebo web www.koronavirus.mzcr.cz, či nové stránky Jihočeského kraje. 

CO DĚLAT V PŘÍPADĚ POTÍŽÍ

Co je koronavirus?Zdroj: DeníkMezi symptomy onemocnění patří suchý kašel, dušnost, únava a neustupující horečka. Provázet ji může také bolest kloubů a svalů. Zvláštní případy mohou vést k zápalu plic, selhání ledvin a smrti. Koronavirus se pak přenáší z člověka na člověka po úzkém kontaktu. Jak upozornilo ministerstvo zdravotnictví, jde o takzvanou kapénkovou infekci, která se přenáší vzduchem. Inkubační doba je dva až 27 dní.

Pokud na sobě člověk pozoruje příznaky koronaviru, neměl by se osobně vypravit k lékaři a riskovat tak nakažení dalších osob. Naopak by měl kontaktovat svého registrujícího lékaře nebo lékařskou pohotovost, případně i krajskou hygienickou stanici. Zde získá pokyny k dalšímu postupu. 

CO DĚLAT V KARANTÉNĚ

Mohu jít z karantény vyvenčit psa?
Ano, ale pouze v nezbytně nutném případě, pokud mi jej nemohou vyvenčit příbuzní, sousedi či kamarádi. Mělo by to být v době, kdy je venku co nejméně lidí, a venku bych měl být pouze co nejkratší dobu. Důležité je vyhnout se kontaktu s dalšími pejskaři i kolemjdoucími.

Mohu si z karantény dojít nakoupit?
Nejlepší je objednat si nákup přes internet, zaplatit jej předem a požádat donáškovou službu, ať jej nechá přede dveřmi. Vyzvednu si jej až po jejím odchodu. "Když už opravdu není zbytí a pro něco si musí člověk dojít, tak opět ideálně s rouškou, nebo alespoň nakoupit rychle a držet si odstup od lidí, a rychle jít zpátky. Samozřejmostí je hygiena rukou," upřesnila tisková mluvčí Krajské hygienické stanice Středočeského kraje Dana Šalamunová.

Kdy mi hrozí třímilionová pokuta za nedodržení karantény?
Případné pokuty se budou řešit individuálně podle konkrétního provinění. Vyšší sankce by mohla hrozit zejména v případě opakovaného porušování zákazu vycházení.

Koronavirus v Česku. Odpovědi na nejčastější otázky.
Otázky a odpovědi k opatření ohledně koronaviru: Mohu do kina? Do hospody?

ÚŘADY:

Krajský úřad České Budějovice
Pondělí od 8 do 13 h
Středa od 12 do 17 h


Magistrát České Budějovice
Pondělí 8 – 13 hodin 
Středa 12 – 17 hodin
V ostatní dny je úřad pro veřejnost uzavřen.Občané předem objednaní prostřednictvím elektronického rezervačního systému budou obslouženi i mimo nově stanovené úřední hodiny v souladu s potvrzenou objednávkou.

Městské informační centrum a podatelna pro příjem písemných dokumentů (vchod č. 3 budovy historické radnice na náměstí Přemysla Otakara II. a v Kněžské ulici č.19.)
Pondělí a středa 8 – 17 hodin
Úterý a čtvrtek 7 – 15 hodin
Pátek 7 – 14.30 hodin
Vzhledem k nařízením vlády, byla na tyto hodiny upravena také možnost objednání prostřednictvím internetu, a to maximálně 14 dní předem. 
„Žádáme občany, aby zvážili nutnost osobních návštěv v budovách magistrátu a omezili tak riziko šíření nákazy COVID-19. Obslouženi budou pouze klienti objednaní přes elektronický rezervační systém. Dále apelujeme na striktní dodržování veškerých přijatých hygienických opatření, tedy dvoumetrových rozestupů, ochranu dýchacích cest a používání dezinfekcí, které jsou k dispozici u všech vchodů do budov magistrátu. Děkujeme za pochopení,“ uvedl tajemník magistrátu města Zdeněk Řeřábek. 


Turistické informační centrum a radniční výstavní síň
nebudou od pondělí 12. října veřejnosti přístupné vůbec.

Českobudějovický plavecký stadion a sauna
od pátku 9. října je uzavřen.

Budvar aréna a Sportovní hala
od pondělí 12. října pro veřejnost uzavřena 

Finanční úřad

Pro zodpovězení dotazů k aktuální situaci využijte následující telefonní čísla:

387 723 111      (ÚP v Č. Budějovicích)    380 760 111      (ÚP v Č. Krumlově)

384 353 111      (ÚP v J. Hradci)               382 750 111      (ÚP v Písku)

388 371 111      (ÚP v Prachaticích)         383 363 111      (ÚP ve Strakonicích)

381 480 111      (ÚP v Táboře)   

387 722 111      (FÚ pro Jihočeský kraj) 

Pro zodpovězení dotazů zejména v oblasti Elektronické evidence tržeb využijte telefonní číslo:

225 092 392 

Sběrné dvory

Počínaje nadcházející nedělí 1. listopadu budou až do konce listopadu každou neděli uzavřené všechny stabilní sběrné dvory – ulice Dolní, Plynárenská a Švábův Hrádek včetně shromaždiště odpadů ve Čtyřech Dvorech. Konkrétně tedy 1. 11., 8.11., 15.11., 22.11. a 29. 11. 2020.

Nemocnice České Budějovice

V návaznosti na zhoršující se epidemiologickou situaci a přijatá krizová opatření vlády ČR a mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ČR je ode dne 21.10.2020 v souladu s vnitřním řádem nemocnice změněn režim návštěv na porodnické části Gynekologicko-porodnického oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s. 

 Návštěvy nezletilých dětí budou umožněny na stanicích porodnice pouze otci dítěte, a to maximálně na dobu 15 minut denně na jednolůžkovém pokoji, v případě dvoulůžkového pokoje pak bude návštěva otci dítěte  umožněna pouze v návštěvní místnosti ve stejném časovém  rozsahu.  

Ubytování osoby blízké na jednolůžkovém pokoji společně s matkou dítěte není po dobu plošného zákazu návštěv umožněno, neboť se na něj vztahuje plošný zákaz návštěv obsažený v krizovém opatření vlády ČR č. 998 ze dne 8. 10. 2020.

Režim přítomnosti třetí osoby při porodu se tímto opatřením nemění a nadále ho umožňujeme za podmínek stávajícího krizového opatření vlády ČR č. 998 ze dne 8. 10. 2020, tj.

-  třetí osobou je druhý rodič dítěte nebo osoba žijící s rodičkou ve společné domácnosti, 

- porod bude probíhat v samostatném porodním pokoji nebo boxu s vlastním sociálním zařízením, 

-  bude zamezen kontakt třetí osoby s ostatními rodičkami, 

-  třetí osoba se podrobí měření teploty před vstupem do porodního pokoje nebo boxu,

-  třetí osoba má tělesnou teplotou nedosahující 37,0 °C a zároveň nemá příznaky onemocnění COVID-19,

- třetí osoba používá chirurgickou roušku jako minimální ochranu dýchacích cest (používání improvizovaných nebo látkových roušek nepostačuje). 

Dárcovství rekonvalescentní plazmy po prodělané infekci COVID-19
Pokud možnost darování rekonvalescentní plazmy zvažujete, obraťte se na Transfúzní oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s.

Předpoklady pro dárcovství rekonvalescentní plazmy

Úplná úzdrava po onemocnění COVID -19 s nejméně 14 denním odstupem po skončení onemocnění ev. ukončení izolace
Věk 18-60 let, tělesná hmotnost nejméně 50 kg a více
Trvalý pobyt v ČR, platné zdravotní pojištění
Vhodní jsou muži, kteří nikdy nedostali transfuzi krve, a ženy, které nikdy nebyly těhotné a nikdy nedostaly krevní transfuzi
Celkově dobrý zdravotní stav
Postup při darování rekonvalescentní plazmy

Pokud splňujete výše uvedená kritéria pro darování plazmy, bude Vám na stanici dárců Transfúzního oddělení Nemocnice České Budějovice, a.s., nejprve proveden laboratorní odběr. Tímto odběrem zjistíme, zda máte protilátky proti COVID- 19, a také hodnoty pro vlastní odběry plazmy (vyšetření krevního obrazu, krevní skupiny, hladiny krevních bílkovin). Jakmile budou známy výsledky vyšetření, budete stanicí dárců konkrétně vyzváni k vlastnímu odběru plazmy, který je možný provést jako: prostý odběr plné krve ze žíly, přístrojový odběr pouze plazmy ze žíly- tzv. plazmafereza

ROZVOZ JÍDLA, VÝDEJNÍ OKÉNKA

Restaurace Čéčovka, výdejní okno, rozvoz jídla od 11 h, tel. 603 411 148

Pizzerie Regina, rozvoz, tel. 386 350 999

Restaurace Jiskra, výdejní okno od 1:30 do 14 h, tel. 385 340 204

Restaurace U Černého koníčka, výdejní okno, rozvoz, tel. 733 302 298 nebo 386 353 716

Pivovarská restaurace Krajinská 27, výdejní okno, rozvoz jídel, tel. 727 957 036

Café Esence, výdejní okno od 7 do 20 h, 720 039 950

Café Datel, výdejní okno od 8 do 19 h, tel. 734 449 000

Pizzeria Fontána, výdejní okno ještě tento týden od 10 do 14 h, rozvor, tel. 608 316 929

Restaurace Honner, výdejní okno od 10 do 15 h, rozvoz, tel. 727 84 84 54

Restaurace U Kaštanu, výdejní okno, tel.  387 250 364 nebo  736 136 789

Restaurace Modrý dveře, výdejní okno od 11 do 20 h, rozvoz, tel. 603 411 148

Restaurace Karel IV., výdejní okénko od 10.30 do 14.30 h, rozvoz přes službu Sváča z kola, tel. 721 520 397

JAK DODRŽOVAT HYGIENU

Jak snížit riziko nákazy koronaviru.Zdroj: Deník/WHO

Koronavirus v ČeskuZdroj: Deník