České Budějovice

Počínaje nadcházející nedělí 1. listopadu budou až do konce listopadu každou neděli uzavřené všechny stabilní sběrné dvory – ulice Dolní, Plynárenská a Švábův Hrádek včetně shromaždiště odpadů ve Čtyřech Dvorech. Konkrétně tedy 1. 11., 8.11., 15.11., 22.11. a 29. 11. 2020.

O svoz komunálního i tříděného odpadu se stará společnost FCC České Budějovice.
Zákaznická linka má následující čísla: 724 976 885, 387 004 601.
Na těchto telefonech je možné také ohlásit i přeplněná hnízda s kontejnery na separovaný odpad.

Mobilní sběrné dvory

Dolní ulice, Švábův hrádek a Plynárenská ulice

Duben až říjen

Provozní doba:

Pondělí 8 - 20
Úterý 8 - 20
Středa 8 - 20
Čtvrtek 8 - 20
Pátek 8 - 20
Sobota 8 - 12
Neděle 13 - 19

Listopad až březen

Provozní doba:

Pondělí 8 - 18
Úterý 8 - 18 
Středa 8 - 18 
Čtvrtek 8 - 18 
Pátek 8 - 18 
Sobota 8 - 12
Neděle 14.30 - 18

Do sběrných dvorů může občan Českých Budějovic po předložení občanského průkazu bezplatně odložitv přiměřeném množství následující objemný nebo nebezpečný komunální odpad. Například olověné akumulátory, suché baterie, zářivky a ostatní odpad s obsahem rtuti, pneumatiky, pryž a PVC, nekompostovatelný odpad, stavební a demoliční odpad, elektrošrot, elektrická zařízení, vyřazená kamna, nepoužitelné oděvy a textil, papír, lepenku, plasty a PET, sklo, nábytek a další odpad.

Kontejner na textil

Nenošený textil patří do speciálních kontejnerů. V ulicích Českých Budějovic je jich aktuálně 53. Ten nejnovější instalovala firma FCC České Budějovice v ulici Na Dlouhé louce. Kontejner je na frekventovaném místě, kde je velké záchytné parkoviště. Kdo chce třeba cestou do práce odložit více věcí, může pohodlně přijet vozem a bez problémů zaparkovat, v blízkosti je například supermarket Kaufland. Odevzdaný textil je předáván k dalšímu využití.