Vědci využili k rozluštění tvorby vrtáků buňkami melanomu takzvanou robotickou mikroskopii. Nádorové buňky laboratorně vypěstovali v 3D materiálu podobnému kůži. Vrtáky pomáhají nádoru přichytit se a prorážet otvory do okolních buněk, tkání a orgánů, což umožňuje rakovině přesunout se mimo místo, kde se vznikla.

Výzkumníci v časopise iScience popsali, jak vypnutí genu ARHGEF9 v melanomových buňkách destabilizovalo molekulární vrtačky. Rakovina se tak již nemohla připojit a zavrtat do sousedních tkání. „Je to poprvé, co byl tento typ změny buněk spojen s jakýmkoli typem metastazujícího karcinomu,“ uvedl pro deník The Guardian profesor morfodynamiky rakoviny na Institutu pro výzkum rakoviny v Londýně Chris Bakal.

Převratný objev vzbuzuje naději na nové způsoby léčby melanomu a případně i dalších druhů rakoviny, jako je neuroblastom, které se mohou šířit stejným způsobem. Ačkoli mutace v klíčovém genu ARHGEF9 jsou spojovány s celou řadou neurologických poruch, předpokládá se, že tento gen je důležitější během raného vývoje člověka než v dospělosti. Pokud tomu tak je, mohl by vývoj léků, které gen inhibují, tedy snižují jeho aktivitu, zablokovat šíření melanomu bez závažných vedlejších účinků. „Domníváme se, že odzbrojení vrtačky bude mít pravděpodobně široké uplatnění,“ řekl Bakal.

Předpokládá však, že tento postup nebude vhodný pro všechny melanomy. Ovšem vzhledem k tomu, že gen je vysoce aktivní v metastatických buňkách a méně v normálních buňkách, léky, které se na něj zaměří, by mohly být více zacílené vůči rakovinové buňkám a tedy méně toxické.

Otevřená cesta pro pochopení rakoviny

Vědec spolu s kolegy vypěstoval buňky melanomu v 3D matrici bohaté na kolagen, což je jeden z hlavních proteinů nacházející se v kůži. Tím, že v rakovinných buňkách postupně vypínali jednotlivé geny, přišli na gen ARHGEF9, který byl pro tvorbu molekulárních vrtaček klíčový.

Tento gen se nachází ve všech lidských buňkách. U dospělých se však zapíná pouze v mozkových buňkách, aby jim pomohl vytvářet nová spojení. Mnohem dříve ve vývoji člověka tento gen umožňuje neuronům vytvářet vlastní struktury podobné vrtákům, které pomáhají těmto buňkám šířit se tělem a propojovat nervový systém.

Kromě toho, že tato práce otevírá cestu k budoucí léčbě, může mít mnohem širší význam pro pochopení rakoviny. „V konečném důsledku by mohla změnit náš pohled na rakovinné buňky a nádory. Konkrétně se jedná o interakci neuronů ve velkých sítích, které tvoří mozek, komunikují prostřednictvím neurotransmiterů, a šíří tak informace elektrickým proudem,“ vysvětlil Guardianu Bakal.

„Naše práce ukazuje, že mnoho rakovinných buněk může při vytváření těchto sítí jednat podobně a že nádory mohou být téměř podobné nervové síti. Vrtáky nebo senzory, které jsme zde identifikovali, by mohly být jedním ze způsobů, jak se rakovinné buňky do této sítě zapojují a předávají si informace,“ dodal.

| Video: Youtube

Další práce v laboratoři totiž naznačily, že rakovinové buňky jsou elektricky velmi aktivní. Doktor Sam Godfrey z britské organizace Cancer Research UK uvedl, že výsledky jsou povzbudivé. „Tato zjištění umožní, aby se budoucí výzkum zaměřil na roli tohoto faktoru nejen u melanomu ale také, zda by nám mohl pomoci porazit také některé druhy rakoviny postihující děti a mladé lidi,“ řekl.

Rakovina kůže u Čechů

- Podle statistiky ministerstva zdravotnictví je melanom sedmý nejčastější nádor v ČR.
- Počty postižených stále rostou.
- Ročně zemře na zhoubný melanom kůže 340 až 400 osob.
- Mezi příznaky rakoviny kůže patří asymetrická skvrna, neostré ohraničení nebo nepravidelné výběžky vybíhající ze znaménka, tmavě hnědá až černá barva znaménka či jeho růst.
- Prevencí může být vyhýbání se přímému slunci mezi 11. a 15. hodinou, nošení slunečních brýlí, používání širokospektrých ochranných prostředků alespoň 20 minut před pobytem na slunci a jejich pravidelná aplikace, ochrana před sluncem i ve vodě, na horách používat přípravky s vyšším ochranným faktorem, a děti do jednoho roku nevystavovat slunečnímu záření vůbec.
- Pro léčbu rakoviny kůže se uplatňuje především chirurgické operační odstranění nádoru, u menších ložisek pomocí laseru nebo mrazením. Významnou roli má i radioterapie, u metastázových nádorů se používá chemoterapie. U vybraných případů melanomu nastupuje i cílená, biologická, imunitní léčba.