Výsledky studie přinesly první rekonstrukci úbytku ledu ve Švýcarsku ve 20. století, která byla částečně založena na analýze změn topografie ledovců od roku 1931. Studii zpracovala Spolková vysoká technická škola v Curychu ve spolupráci s Federálním institutem pro lesy, sníh a krajinářský výzkum.

Vědci odhadují, že objem ledu na ledovcích se za posledních 85 let, až do roku 2016, zmenšil o polovinu. Od té doby ledovce za pouhých šest let ztratily dalších 12 procent objemu.

„Tání ledovců zrychluje. Podrobné sledování tohoto jevu a jeho kvantifikace je důležitá, protože nám umožňuje odvodit reakce ledovců na měnící se klima,“ uvedl spoluautor studie Daniel Farinotti. Studie byla publikována ve vědeckém časopise The Cryosphere.

Výzkum využíval i desítky let staré techniky, které umožnily porovnávat tvar a polohu snímků terénu a kamery a přístroje k měření úhlů zemských ploch. Týmy porovnávaly topografii povrchu ledovců v různých dobách, což umožnilo vypočítat vývoj objemu ledu.

Vliv několika faktorů 

Ne všechny švýcarské ledovce však ztrácely led stejnou rychlostí, uvedli vědci. Rychlost ústupu ledu ovlivňuje několik faktorů, jako je nadmořská výška nebo množství suti na ledovcích.

Vědci také zjistili, že ve 20. a 80. letech minulého století docházelo k občasnému nárůstu objemu ledovce, to však nedokázalo vykompenzovat tání v ostatních obdobích.

Tato zjištění by mohla mít značné důsledky pro dlouhodobé energetické zdroje Švýcarska. Podle vládních údajů se totiž ve Švýcarsku vyrábí téměř 60 procent elektrické energie z vodních zdrojů.