Na území Českých Budějovic připraví město tradičních devadesát okrsků, každý z nich má přibližně přes tisíc voličů. Některé obvody v okrajových částech města však mají voličů i mnohem méně.

Termín voleb do krajského zastupitelstva určil prezident republiky Václav Klaus na 17. a 18. říjen 2008. „Kromě volebních místností musíme zajistit i distribuci volebních lístků a místo pro centrální sčítání,“ uvedl vedoucí správního odboru magistrátu Václav Suchopár.

Sčítání sousedů

Celkem se budou v Českých Budějovicích sčítat výsledky ze 180 okrsků. „K těm devadesáti městským musíme ještě přičíst i další z obcí v našem správním obvodu,“ vysvětlil vedoucí správního odboru magistrátu.

Zvláštností blížících se voleb je, že volit mohou pouze občané kraje, kteří mají trvalý pobyt na území obce spadající pod kraj. „Nebudou tedy vydávány zvláštní seznamy voličů ani voličské průkazy,“ upozornila tisková mluvčí magistrátu Jitka Welzlová.

„Primátor města bude jmenovat zapisovatele okrskových volebních komisí a kandidující strany mají právo delegovat jednoho člena a náhradníka do každého okrsku. Počet členů doplňují zpravidla vždy občané, kteří se chtějí aktivně zapojit do volebního dění. Ti budou mít v říjnu stejnou možnost,“ doplňuje Václav Suchopár.

Brigáda

„Byli jsme u voleb už asi pětkrát. Seděli jsme v gymnáziu, kde bylo víc okrsků, a tak jsme tam mohli být čtyři, i když v různých komisích,“ říká vysokoškolský student z Českých Budějovic Pavel Ježek. „Je to docela dobrá brigáda, ale když nechodí lidi, třeba při druhém kole senátních voleb, je to k nepřečkání,“ usmál se Ježek.

Letošními krajskými volbami začíná série tří let, kdy budou volby následovat jedny za druhými. „V roce 2009 budou totiž následovat volby do Evropského parlamentu, o rok později volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a do obecních zastupitelstev,“ vypočetl Suchopár. V roce 2012 budou opět na pořadu krajské volby a pro část Českobudějovicka i volby senátní.

K velké revoluci ohledně voleb se letos odhodlalo sousední Rakousko, kde poprvé přistoupí k urnám voliči mladší osmnácti let. V České republice se zatím snížení voličského věku nechystá, ale je možné, že se změní systém volby prezidenta. Zákonodárci už jednají o příslušném návrhu.