Celkem připravuje město pro volby tradičních devadesát okrsků. „Kromě volebních místností musíme zajistit i distribuci volebních lístků. Připravujeme také místo pro centrální sčítání celkem stoosmdesáti okrsků. K těm devadesáti městským musíme ještě přičíst i další okrsky z obcí v našem správním obvodu,“ vysvětluje vedoucí správního odboru magistrátu Václav Suchopár. Zvláštností krajských voleb je, že volit mohou pouze občané kraje, kteří mají trvalý pobyt na území obce spadající pod kraj. Nebudou tedy vydávány zvláštní seznamy voličů ani voličské průkazy.

Doplnění

Primátor města už jmenoval zapisovatele okrskových volebních komisí a kandidující strany delegovaly své členy do okrsků.

„Počet členů ale doplňují vždy občané, kteří se chtějí aktivně zapojit do volebního dění a také si přivydělat,“ zmínil Suchopár. Zájemci mají stále možnost hlásit se buď osobně na správním odboru v Jeronýmově ulici č.1, nebo telefonem na číslo 38 680 5020.

V nejmenších okrskových komisích musí zasednout čtyři členové. Většina ostatních komisí má v Českých Budějovicích šest členů, ale v několika komisích, kde je na seznamech největší počet voličů, musí být podle zákona až osm členů.

V některých obcích ale obsazují místa v komisích celkem bez problémů. „Oslovila jsem staré matadory. Obsadili jsme to stabilními lidmi a neměli jsme problém,“ poznamenala starostka Srubce Zuzana Vyhnálková. Starosti neměli ani v Nových Hradech. “Pouze v jedné komisi jsem musel dodelegovat člena, jinak strany dodaly dostatek zástupců včetně náhradníků,“ řekl novohradský starosta Vladimír Hokr.

Volby do jihočeského krajského zastupitelstva se uskuteční 17. a 18. října 2008.