"Teď je projekt ve fázi schvalování změny územního plánu Lišova a Ševětína, vypořádávají se námitky," říká za vlastníka ševětínského lomu, firmu Kámen a písek, spol. s r. o., jednatel Pavel Fučík. Současná varianta pokračující těžby je upravený původní záměr a je reakcí na jednání s radou městysu Ševětín. Pavel Fučík připomíná, že v městysu se konala i anketa, která zkoumala názory obyvatel na změny v lomu, například přemístění třídící linky.

Anketa se konala ještě před referendem. "My jsme potom vytvořili čtyři nebo pět variant úprav technologie," popisuje Pavel Fučík, jak investor postupoval. A jedna z variant byla následně představena veřejnosti před referendem jako upravený projekt. Většina účastníků hlasování s návrhem vyjádřila souhlas. Co by se stalo, kdyby se lom nemohl rozšířit?

Podle Pavla Fučíka by současná linka zůstala na místě a těžaři by se pokusili lom zahloubit. "Když budeme mít potřebná povolení, technologie bude umístěna v novém lomu a kámen by se upravoval na nové lince," říká Pavel Fučík. Kdyby šlo všechno dobře, optimistický odhad zahájení třídění na nové lince je rok 2027. Pokud se týká lomu, trvá podle jednatele Kámen a písek tři až čtyři roky, než se nový lom rozfárá. V současném se smí těžit ještě necelé tři desítky let. Na místě nynější třídící linky pak slíbil investor v rámci rekultivace vybudovat víceúčelový volnočasový park.