Přes deset let je v komisi i Jitka Divišová. "Možná od roku 2010. My se tu scházíme pravidelně. První den upečeme buchtu, vždy někdo něco přinese," říká Jitka Divišová a doplňuje, že komunální volby jsou na sčítání nejnáročnější. "Je to nejpracnější," upozorňuje Jitka Divišová. Takže v komisi čekají, že půjdou domů déle než v obvyklých 16 hodin. "Čím víc budou lidé křížkovat, tím tu budeme déle," potvrzuje náročnost komunálek další stálice komise Jarmila Kalábová.

Účast první den byla zhruba 20 %, v sobotu pak bývá menší než v pátek. "Dneska to bude dlouhé," řekli ke druhému dnu v komisi na okraji Palačáku. A dopolední "řídká" účast jim dávala za pravdu.

Při povídání o volbách prozradí Jan Pinc, že už je sice v důchodu, ale mimořádně byl povolán do školy, aby vypomohl s hodinami pro uprchlíky z Ukrajiny. Má totiž v aprobaci také ruštinu. Ale jak upozorňuje, jsou to dva odlišné jazyky, víc, než by si nezasvěcený myslel. "Ukrajinština a ruština, to nejde dohromady," říká Jan Pinc. Pořád ale uprchlíkům pomůže víc než někdo, kdo neumí ani rusky. A navíc, řada běženců rusky mluví.

V Českých Budějovicích je 90 volebních okrsků, v komisích tu zasedají stejně jako jinde zástupci politických stran i brigádníci. Ty sháněl magistrát letos ve větší míře než jindy i relativně krátce před volbami.