Deníkové záznamy si začal psát již v dětství. Jeho zápisky z let 2004 – 2012 vydalo brněnské nakladatelství Host a kniha Kruhy pod očima je poslední sbírkou deníkových a esejistických záznamů, které si dělal jihočeský spisovatel Věroslav Mertl, jenž zemřel loni v květnu. Přibližuje ho nejen jako velkého básníka a prozaika, ale i jako vnímavého a přemýšlivého člověka. Rok po jeho skonu se tak lze ještě naposledy začíst do jeho křehkých a pokorných vět.

Literární historik Bedřich Fučík kdysi připodobnil Mertlovu tvorbu k vínu, jež „se lisuje jen z nejvzácnějších hroznů dlouho zrajících nepochybně jen za nejtrpčího odříkání, za úpění duše, která se zříká všeho, jen ne sebe“.

Věroslav Mertl si psal deník odmala. Otec mu jako devítiletému daroval sešit a poradil mu, aby si do něj každý den něco zapsal. Své deníky si nakonec vedl až do své smrti. První vydaná kniha jeho deníkových zápisů se věnuje reflexi totalitních let. Autor pozoroval pohnutou dobu druhé poloviny 20. století a snažil se podat zprávu o jejích absurditách. Uvědomoval si zhoubné projevy totalitního útlaku, ale i zničující dopady totalitní ideologie. Na podzim roku 1956 si do svého deníku zaznamenal tento příběh.

Spisovatel Věroslav Mertl v roce 1979 na chalupě v Radosticích se psem Majkem.„Dnes se maminka odebrala k lékaři kvůli vysokému krevnímu tlaku. Jenže lék, který potřebuje, jí lékař nemůže předepsat, protože 'ten je určen jen pro pracující', a to maminka není. Nepracuje, žije jen z otcovy horentní penze 500 Kčs. Ano, kdo se přímo nepodílí na výstavbě spravedlivé socialistické společnosti, ať nejí a třeba i zemře. Co s ním tady?“ Věroslav Mertl se jen těžce smiřoval s tím, jak někdejší totalitní moc z lidí postupně vytvářela bezmocné a opuštěné bytosti.

Soubor jeho deníkových záznamů je působivým svědectvím nejen o době totalitní, ale i o době porevoluční. Ve své poslední knize Věroslav Mertl uveřejnil zápisky z let 2004 – 2012. Ukazuje v nich, že se stále zajímal o politické, společenské a kulturní dění. Přemýšlel o světě, v němž žil a který ho každodenně obklopoval. Psaní deníku pro něj nebylo pouze způsobem, jak chápat vlastní přítomnosti, ale rovněž cestou, jak se vyrovnávat se svou minulostí. Ve svých záznamech hledal rozhřešení a smíření se sebou samým. Jak sám zmínil, psaní deníku pro něj bylo úlevou, únikem, ale i nadějí.

Spisovatel Věroslav Mertl v roce 1961, na snímku s první manželkou Milenou, rozenou Pelikánovou.Věroslav Mertl stál většinu svého života stranou hlavního kulturního dění a kritika se jeho díly zabývala spíše sporadicky. Až v posledních letech jeho života se mu dostalo uznání a literárních ocenění. V roce 2001 získal Státní cenu za literaturu, v roce 2006 Číši Petra Voka a v roce 2010 mu Česká biskupská konference udělila uznání za přínos české literatuře a za celoživotní tvorbu, posilující křesťanský odkaz mravních a duchovních hodnot.

Svých cen si vždy vážil, ale chápal je spíše jako ocenění literatury samotné. Věroslav Mertl byl rád, že se na literaturu v současném světě nezapomíná. Vždy však odmítal tvorbu účelovou. Věřil, že máli se člověk stát spisovatelem, pak jedině z niterné potřeby po vyslovení. Vnímal umělce jako duchovního vůdce, který má odhalovat tmářství a podněcovat svobodné myšlení.

„Básník? Tedy ten, který v sebetmavším, sebevšednějším a sebeohroženějším městě rozžíhá jako ponocný za starých časů plynové lampy na všech nárožích, aby lidé lépe viděli, a to i tam, kde by bydlel třeba jen jediný člověk v celé čtvrti. Svítí osamělcům a rozžíhá naději pro zachování naděje jiných. Je to stav trvalého soucitu a ostražitosti. Psaní je pro básníka to, co pro kněze mše.“

Poslední kniha deníků, které si vedl spisovatel Věroslav Mertl, má název Kruhy pod očima.V literatuře Věroslav Mertl odmítal lákavé a povrchní příběhy a byl přesvědčen, že autoři, stejně jako jejich napsaná slova, mají svá poslání. Do deníku si 12. března 2004 zaznamenal: „Básníci bez vizí zůstanou jednou pro vždy jen marnotratnými veršotepci.“

Od odchodu Věroslava Mertla uplynul již víc než jeden dlouhý rok. Posmrtně vydaná kniha jeho deníkových záznamů přináší pohled na poslední roky jeho života. Zve v ní naposledy do svého světa a ukazuje, nad čím rozvažoval, které věci ho trápily. Začteme­li se do jeho zápisků, poznáme, že Věroslav Mertl nebyl jen výjimečným spisovatelem, ale především skromným člověkem, jenž se po celý svůj život snažil nalézat ztracené hodnoty lidství.

Věroslav Mertl: Kruhy pod očima. 332 stran, Host, 2014, cena 279 Kč.

MICHAELA BRODSKÁ
Autorka studuje FF JU

Věroslav MertlNarodil se 30. března 1929 v Chrášťanech. Katolicky orientovaný spisovatel, esejista, básník. Jeho novely, povídky i romány (například Stín blaženosti, Pád jasnovidce, Nám po tomto putování, Dům mezi větrem a řekou) směly vycházet za normalizace. Kritika je přehlížela, ale své čtenáře našly. Za román Hřbitov snů (2000) o znovunabyté svobodě získal Státní cenu za literaturu. Zemřel 20. května 2013 v Českých Budějovicích.