Vznik tradice hudebních slavností v září roku 1990 je spjat s dokončováním rekonstrukce Jihočeského divadla a následným umístěním busty pěvkyně Emy Destinnové.

„Odhalovat bustu takové zpěvačce a neudělat pořádný koncert mi připadalo nevhodné, takže jsme pozvali Petra Dvorského a udělali krásný koncert z italských árií, který měl velký ohlas. Původně jsem ani neuvažoval, že bychom pokračovali, ale zalíbilo se to i mě,“ popsal vývoj hudebních slavností jejich pořadatel a ředitel Festivalové kanceláře Emy Destinnové Antonín Kazil.


Počet koncertů rostl, pořádající Festivalová kancelář Emy Destinnové rozšířila nabídku o symfonický orchestr a přibalovali se také další sponzoři. „A tak jsme se dostali až k letošnímu ročníku, který je 18., čímž říkáme, že nám Emča zplnoletnila,“ dodává Kazil.


Důstojnou oslavou bude podle jeho slov uvedení Vivaldiho skladby Gloria, Schubertovy mše a Mozartovy skladby Exultate jubilate, které 17. srpna v prostorách Dominikánského kláštera v podání brněnského Českého filharmonického sboru s dirigentem Petrem Fialou hudební festival otevřou. „K samotnému zahájení připravil pan Jindra z Metropolu velký dort s osmnácti svíčkami, který slíbila rozkrájet čestná prezidentka hudebních slavností Eva Urbanová,“ dodal Antonín Kazil.


Na programu slavností, pořádaných v prostorách koncertní síně Otakara Jeremiáše, Mikulášské katedrály, sálů KD Metropol, barokního sálu Jihočeského muzea a prostorách Státního zámku Třeboň je v týdnu od 21. do 23. srpna vystoupení Collegia českých filharmoniků s nejlepší českou harfistkou Janou Bouškovou, duchovní koncert v podání chorvatských interpretů a koncert Filharmonického dechového tria. V týdnu následujícím jistě zaujmou netradiční nástroje varhanního koncertu, kterými pod názvy šofar a tromba soprana vládne Petr Dostál. Po dlouhé době také rozezní Koncertní síň Otakara Jeremiáše podle slov Antonína Kazila nejlepší českobudějovické varhany v podání varhaníka a cembalisty Jaroslava Tůmy. „Myslím, že každý festival by měl mít Dvořáka a Beethovena, protože to jsou nosné pilíře v hudbě, a my jsme zvolili Slavnostní koncert ke 180. výročí úmrtí L.v. Beethovena.

Samozřejmě nechybí už od 10. ročníku v dramaturgii jeden symfonický orchestr, letos je to symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK s dirigentem Ondřejem Kukalem, kterého mnozí pamatují jako šéfdirigenta Jihočeské komorní filharmonie. Návštěvníci uslyší Honeggerovu skladbu Pacific 231, což je oslavná symfonická báseň na nejrychlejší, nejmohutnější a největší lokomotivu v roce 1920, kterou se nechal skladatel inspirovat,“ doplnil Kazil.


Místem konání závěrečného Operního galakoncertu k poctě Emy Destinnové, který uvede 8. 9. árie a dueta ze známých oper Nápoj lásky, Romeo a Julie, Lucie z Lammermmooru a Popelka nebude letos Sportovní hala, ale velký sál KD Metropol. „Není to důstojné prostředí pro konání koncertů. Hlavní sponzor ho chtěl přestěhovat do pražského Obecního domu, ale my vybojovali, že musí zůstat v Budějovicích,“ prozradil ředitel hudebních slavností.
Stejně tak i letos uslyší návštěvníci všech galakoncertů hlasy pěvců vrcholných operních scén, na kterých Ema Destinnová účinkovala: Metropolitní opera, Státní opera ve Vídni, Milánská La scala, Covent Garden Opera v Londýně. „To je naše podmínka, že alespoň jeden z těchto pěvců tam musí být zván, protože není možné, aby k Emě Destinnové zpíval nějaký břídil,“ uzavřel Antonín Kazil.