To podle uměleckého šéfa souboru Petra Haška oslovilo při přípravě novinky Ateliér 3D chystající pro Jihočeské divadlo (JD) vzdělávací programy. Co si pod tímto žánrem představit? „Herci zahrají k nějakému tématu krátké názorné představení, v němž se řeší daný problém a nevyřeší se,“ přibližuje Petr Hašek. Děti potom mají možnost do příběhu zasahovat. „Hledají místo, kde se to láme, kde vniká problém, kde by se to dalo vyřešit a případně si to místo hlavního hrdiny vyzkoušet,“ vysvětluje. Malí diváci mohou vstoupit na jeviště a ukázat, jak by se k problému postavili oni. Na závěr se vše probere a zhodnotí při diskuzi.

Malé divadlo si vybralo po konzultaci s pedagogy základních škol téma kyberšikana. „Aktuálně je to podle nich nejpalčivější problém, s nímž se v dětských skupinách setkávají,“ říká Petr Hašek.

Soubor pod vedením režisérky a herečky Michaely Váňové postoupil náročnou přípravu od workshopu techniky divadla fóra se specialistou z JAMU po seznámení s problematikou prostřednictvím odborníka, psychologa z Jihočeské univerzity. Kvůli hře oslovilo divadlo také pedagogicko-psychologicou poradnu.

Představení je určeno pouze pro školní skupiny, nikoliv pro veřejnost. Zúčastnit se mohou 3. až 5. třídy. Novinka nemá příliš uměleckou ambici, ale spíše výchovnou a vzdělávací. Na konci představení děti i vyučující dostanou „manuál“, jak se zachovat, na koho se v případě problému obrátit, jak mu předcházet atd.

Premiéra se uskutečnila v pátek 15. února. „Bylo to skvělý!“ je nadšený Petr Hašek. Podle něj bylo na malých účinkujících a jejich bezprostředních reakcích vidět, jak bytostně se jich téma dotýká. „Měli chuť to řešit a pomoct hlavnímu hrdinovi. Mám pocit, že to má smysl,“ chválí si první uvedení interaktivní hry. Nová zkušenost s jinou formou divadla na pomezí dramatické výchovy je podle něj velmi obohacující. „Pokud bude zájem, mohli bychom do budoucna připravit další téma pro starší skupinu,“ uvažuje Petr Hašek.

Další uvedení čeká děti v pondělí a v úterý 18. a 19. února v 10 h. Podle Lenky Cimlové Ostré z marketingu JD jsou představení komplet plná. „Školy se mohou ale přihlásit na další sezonu,“ slibuje.