Přes celé prázdniny, až do třetího září, mají lidé možnost navštívit v Prachatickém muzeu výstavu Králové Šumavy. Pro Prachaticko je to stále živá připomínka událostí po převratu roku 1948, kdy se přes šumavské lesy snažily utéct do sousedního Bavorska tisícovky lidí vedených tzv. převaděči, z nichž většina byla i agenty-chodci západních špionážních agentur. Expozici připravil Ústav pro studium totalitních režimů. Spatříme zde nejen portréty agentů, kteří na Prachaticku operovali, ale i jejich pronásledovatele z řad StB, jako byl nechvalně proslulý František Lec.

Putovní expozice začíná v Prachaticích, protože zdejší kraj je s pojmem Král Šumavy propojený. Ve Starých Hutích se narodil Franz Kilián Nowotny, legendární pašerák a převaděč. Ze Zábrdí pochází jeden z nejčastěji jmenovaných Králů, Josef Hasil (na snímku). Tento vyučený bednář byl za války nasazen na práci v Pasově, zde uvězněn kvůli sabotování práce, nakonec utekl do Čech a stal se spojkou v partyzánské jednotce Šumava II.

Po válce sloužil u pohraničníků ve Zvonkové. Už jako člen Sboru národní bezpečnosti převáděl skupiny lidí do Německa. V říjnu 1948 byl zatčen a uvězněn na devět let. Trest si odpykával v mosteckých dolech, odkud v květnu 1949 s bývalým letcem Antonínem Vítkem uprchl a oba se po nebezpečném přechodu do Bavorska stali agenty americké tajné služby. S nimi spolupracoval i Josefův bratr Bohumil, který padl do léčky a v září 1950 jej u Českých Žlebů zastřelili strážci hranic. Jeho neoznačený hrob se pravděpodobně nachází na místním hřbitově.

Lidé mu nezištně pomáhali

Josef prováděl špionáž, nezištně mu pomáhali lidé z celého Pošumaví. Většina z nich na to doplatila mnohaletým vězením, kde skončila i celá Hasilova rodina kromě bratrů Julia a Bohumila, kteří se zachránili útěkem. Dohromady bylo v případu bratří Hasilů odsouzeno 96 lidí.

Josef s sebou při zpátečních cestách bral uprchlíky, většinou ženy s dětmi, jejichž otcové a manželé na ně čekali v uprchlických táborech. Převáděl až do roku 1953, kdy vznikla železná opona.

Jeho velitel Jaroslav Kašpar se o něm vyjádřil, že byl nejlepším agentem z celé skupiny. Josef Hasil se odstěhoval do USA, kde žije na předměstí Chicaga. V roce 2001 dostal od Václava Havla Medaili Za hrdinství. Letos v únoru mu bylo 88 let. (Na podzim vyjde v nakladatelství Labyrint o Josefu Hasilovi román Návrat Krále Šumavy – pozn.red.)

Dalšími kurýry, které výstava přibližuje, jsou Josef Ludvík a Vladimír Palma. Oba skončili na popravišti. Ludvík bojoval za války v odboji, prezident Beneš ho vyznamenal za chrabrost. Po válce pracoval jako strážmistr u prachatické SNB, bydlel v Kolonii pod Lázněmi. Jeho švagrem byl kriminální inspektor Jan Rachač z Prachatic, který za „protistátní" činnost skončil v komunistickém lágru.

Útěk na motorce

Kvůli této kauze zažil Ludvík od nadřízených šikanu, byl suspendován, aniž by cokoli provedl, proto se odhodlal 13. srpna 1949 přejet u obce Mlaka na služební motorce na Západ. Stal se agentem americké a poté britské tajné služby. Spolupracoval s Josefem Hasilem a s Jaroslavem Kaskou. Poslední spolupráce byla pro něho a jeho kamaráda Palmu tragická: 31. května 1951 padli oba i se dvěma převáděnými slečnami do rukou pohraničníků. Vzdali se bez výstřelu, nechtěli ohrozit lidské životy. Za velezradu a vyzvědačství byly odsouzeni 27. února 1952 k trestu smrti a popraveni 8. července 1952 na Pankráci. Dodnes neznáme místo jejich hrobu.

O Jaroslavu Kaskovi a Janu Maškovi, kteří pocházeli z Českých Budějovic, dnes Hasil říká: „Byli to fešáci kluci, spolehliví kamarádi."  Kaska s Maškem se stali agenty poté, co jim hrozilo zatčení. Zapojili se do distribuce protikomunistických letáků. Od února 1949 pracovali jako agenti americké i britské služby. Po zatčení skončili v sovětské okupační zóně Rakouska v koncentrácích. Sověti je 14. 5. 1952 vrátili do Československa, k soudu však došlo až v roce 1954. Čekalo je „jen" doživotí. Měli štěstí, že proces proběhl až po smrti Stalina a Gottwalda.

Podobných příběhů objeví návštěvníci v Prachatickém muzeu celou řadu. Důležité je nezapomenout!

DAVID JAN ŽÁK
Autor je spisovatel