S ročníkem osmadvacátým přichází také podzimní orchestrální, netradiční a folkový cyklus sezony Jihočeské komorní filharmonie, která zahajuje předprodej abonentních vstupenek už toto pondělí 25. srpna.

A jaký program má v podzimní nabídce? Posluchače orchestrálního cyklu A čeká celkem pět koncertů: V podání sólisty Viléma Veverky (hoboj) zazní Wagnerovy, Haydnovy a Straussovy skladby 17. a 18. září. Klavíristka Veronika Böhmová nechá rozeznít svůj hudební nástroj 1. a 2. října Koncertem pro klavír a orchestr W.A.Mozarta č.24 c moll a Beethovenovou Symfonií č.4 B dur. Houslím Františka Novotného bude patřit 19. a 20. listopad, kdy přednese koncerty a party S. Prokofjeva, S. Barbera, E.Elgara a Manuela de Fally.

Všechny zmiňované tři koncerty doprovodí JKF pod novým šéfdirigentským vedením Jana Talicha.

Adventní náladu zpestří 10. a 11. prosince flétnista Roman Novotný, který zahraje orchestrální svitu J.S. Bacha, suitu z baletu I. Stravinského a Nielsenův Koncert pro housle a orchestr, a vyvrcholením podzimní sezony bude vystoupení známého violoncellisty Jiřího Bárty (28. a 29. 1. 2009).

Pro netradiční cyklus B připravili organizátoři na 11. září Jihoamerické rytmy, kde se představí dva polští sólisté J.J. Bokun (klarinet) a K. Pelech (kytara) a dva společné koncerty Jihočeské komorní filharmonie s hosty . V prvním (3. listopadu) si pozvala Nezmary, ve druhém (8. listopadu) do Katedrály sv. Mikuláše pěvecký sbor z Pasova.

Ani letos nebude chybět cyklus Na návštěvě u Nezmarů. V jeho rámci vystoupí Jan Matěj Rak s pořadem Ježkovy vwoči, Poutníci, skupina Neřež a samozřejmě, že své příznivce pozvou Nezmaři na svoje Vánoce.

Abonentní vstupenky stojí: podzimní cyklus A: 550 Kč, B: 450 Kč, za obě dohromady 850 Kč. Začátky koncertů jsou tradičně od 19 h.