Dostavila se také delegace fotografů fotoklubu rakouského města Horn, jejichž mluvčí pozdravil všechny přítomné a nabídl vzájemnou spolupráci mezi Jihočeskou asociací fotografů a jejich fotoklubem, který má již více jak padesátiletou tradici.


Také ředitel Národního muzea fotografie Miloslav Paulík vybídl přítomné fotografy k aktivní spolupráci při získávání zajímavých fotografických dokumentů. Setkání navštívili také zástupci Institutu digitální fotografie z Prahy, jako jsou ředitel Jan Březina a známý fotograf a především publicista, autor mnoha publikací o digitální fotografii Ondřej Neff.


Čestným hostem setkání v Gomelu byl jihočeský fotograf Otto Sepp, který v letošním roce v červenci oslaví své devadesáté páté narozeniny. Přes tento úctyhodný věk je Otto Sepp pln smělých plánů. Je to až neuvěřitelné, kolik energie je v tomto nejstarším fotografovi, který celou svou práci v oboru zasvětil především Jihočeskému kraji. Představitelé asociace mu popřáli stálé zdraví, poděkovali za dosavadní práci a předali mu vedle věcného daru také titul Jihočeský fotograf roku 2007.


Poté se aktiv už zabýval svými pracovními záležitostmi – zejména projektem Fotofórum, na kterém byla vyhlášena pro všechny fotografy amatéry i profesionály témata k fotografování. Zcela jistě si může vybrat každý, kdo se chce této zajímavé akce zúčastnit.


Jedinou podmínkou je, aby přihlášený účastník předal nejméně tři fotografie odpovídající daným tématům nejpozději do 15. září letošního roku. Nejlepší snímky pak budou vybrány a použity jako součást společné výstavy. Pokud i vás zajímají vyhlášená témata, zde jsou:


-život ve městě
-významná jihočeská odvětví ( cestovní ruch, pivovarnictví, rybníkářství)
-jihočeské památky a architektura
-jihočeská krajina
-současná ateliérová tvorba
-volná grafická kompozice


Bližší informace se může každý dozvědět od zástupců Jihočeské asociace fotografů nebo na stránkách http://www.jaf-cb.eu, které v těchto dnech asociace spustila do zkušebního provozu.


Velice dobrým signálem je i ta skutečnost, že mezi přítomnými byli zejména mladí fotografové, kteří jsou plni elánu a mezi kterými již dnes najdeme zajímavé talenty.