Černobílé i barevné fotografie kanálových stok a poklopů ze světových velkoměst, ale také knihy z poloviny 19. století s ilustracemi interiérů koupelen a sociálních zařízení najdou návštěvníci na výstavě Střeva měst – kanály v kulturních a civilizačních souvislostech. Je z dílny Národní technické knihovny v Praze a zájemci si ji mohou do konce března prohlédnout ve foyer sídla jihočeského krajského úřadu.

„Výstava představuje kanalizaci nejen v urbanistických, ale i v kulturně-historických souvislostech. Podivuhodný podzemní systém má nejen veřejností nevnímané architektonické kvality, například klenební systémy, ale také literární, filmové a jiné souvislosti,“ řekl Michal Janata, kurátor výstavy z Národní technické knihovny.

Střeva měst jsou podle něj především výzvou určenou širší i odborné veřejnosti, aby věnovala tomuto podzemnímu protikladu nadzemní části měst tolik pozornosti, kolik tajemství tento labyrintický svět stále ukrývá.

Návštěvníci na výstavě uvidí fotografie kanalizačních poklopů výtvarníka a grafika Michala Cihláře, který je koncepčně zvěčňuje osmým rokem, a také sochaře, malíře, grafika a redaktora Viktora Karlíka, který se pražským kanálům věnuje od roku 1988. Ještě více zaujmou barevné snímky podzemních prostor kanálů speleologa Daniela Hrdého, který je fotografuje pro Pražské vodovody a kanalizace od roku 2007.

Na výstavě se zájemci dočtou i zajímavé údaje. Třeba to, že kanalizační síť v Londýně v letech 1860 až 1870 měřila 2100 kilometrů, zatímco v literatuře a filmech proslulejší – pařížská jen 773 kilometrů.

Součástí výstavy je katalog, jenž přináší text o kanalizaci a dobové literatuře z fondu Národní technické knihovny a rozšířenou verzi výtvarné složky výstavy.