Odborným garantem je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje.


Jako každoročně je tato konference zaměřena na řešení problémů v oblasti požární ochrany se zaměřením na požární bezpečnost staveb.
Příspěvky na konferenci jsou koncipovány tak, aby byly přínosem pro širokou odbornou veřejnost, ať již z podnikatelské sféry nebo z orgánů státní správy a samosprávy.


Příspěvky budou zaměřeny např. do oblasti požární bezpečnosti staveb, specificky na stavby pro ochranu obyvatel, na zkušenosti s velkými sklady nebezpečných látek. Dále budou přednášky zaměřeny na požární bezpečnostní zařízení, alternativní pohon automobilů na stlačený plyn, komplexní bezpečnost společenských objektů a další.


Příspěvky budou přednášet význační akademičtí funkcionáři z České republiky a Slovenska, zástupci HZS krajů a další odborníci z praxe.
Se svými výrobky se představí i některé firmy zabývající se požární ochranou.