Pětkrát si škola přivezla první místo a do sbírky úspěchů z této přehlídky patří i dvě druhá a jedno třetí pořadí.


Letošní vavříny z tohoto klání mladých hudebníků v komorní hře s převahou dechových nástrojů si ve své kategorii odváželo klarinetové trio, které tvoří Eliška Bendová, Patrik Červák a David Šimeček. Z květnové soutěže opět celorepublikového charakteru v Jindřichově Hradci, kde byl důraz kladen na smyčce, pak zlato v dané kategorii dovezlo další trio ze zmiňované školy ve složení Tomáš Weiner (housle), Tereza Urbánková (klavír) a Václav Hanus (klarinet). Posledně jmenovaný mladý hudebník navíc získal i ocenění za mimořádný výkon, vysoce hodnocena byla rovněž přínosná dramaturgie a provedení skladby minulého století, jíž v tomto případě byla Suita pro housle, klarinet a klavír od Daria Milhauda.


Tím ovšem výčet úspěchů tohoto zařízení nekončí. Zvláštní ocenění za pedagogické vedení si přivezl také Zdeněk Urbánek, který na ZUŠ Piaristická učí již od roku 1994, a to především klarinet, dále saxofon a zobcové flétny. Ostatně ocenění jeho výukových kvalit nebylo nahodilé, protože stejné uznání získal již před třemi roky a právě jeho žáci se zasluhují o četné individuální hudební úspěchy.


„Nejde jen o to odhalit talent, ale dokázat z něj vytěžit maximum. Důležité přitom samozřejmě je, najít ke svým žákům přátelskou cestu, dát jim najevo, že o ně mám skutečně zájem, že si jich vážím, že jim věřím a zajímám se o jejich koníčky, zázemí, problémy. Mou snahou je děti zaujmout, motivovat a pak důsledně rozvíjet. A pokud se mezi námi vytvoří dobré vztahy, žáci mi důvěřují a jsou pak ochotni snést větší zátěž a vypnout se i k vyšším výkonům. Odměnou mně i jim jsou potom úspěchy v soutěžích, ale i možnost zahrát si třeba s Jihočeskou komorní filharmonií nebo vystoupit na veřejnosti,“ říká pedagog, který v minulosti působil i na dalších školách hudebního zaměření v regionu. V současnosti získává hudební znalosti a nástrojové dovednosti pod jeho vedením ke třem desítkám žáků zejména v ZUŠ Piaristická a část v Trhových Svinech. K nejbližším prezentacím Urbánkových žáků náleží vystoupení vítězného klarinetového tria 19.6. v českobudějovické Železné panně. Ovšem již dnes se můžete setkat ještě s jinou tváří Zdeňka Urbánka, a to přes kolekci jeho experimentálních fotografií, které vystavuje společně s kresbami kolegyně Evy Drančákové v klášterní Křížové chodbě na Piaristickém náměstí. Výstava nazvaná Kresby, linie, okamžiky potrvá ještě do 20.června.