Asociace jihočeských výtvarníků (dále AJV) je výběrovým sdružením profesionálních výtvarných umělců a teoretiků Jihočeského kraje. Posláním je rozvíjení všeoborových aktivit v oblasti výtvarné tvorby a prezentace jejich výsledků formou výstav, se zvláštním přihlédnutím k možnostem mezinárodních kontaktů, jejichž výsledkem je každoroční výstava Intersalon AJV. V letošním roce 2017 se koná již 21. Ročník. Snahou AJV je přinášet neustále nové podněty, nejen v rámci komunikace na poli profesní umělecké scény, ale také obohacovat kulturní život v rámci Jihočeského kraje.

"U zrodu myšlenky pořádat každoročně mezinárodní přehlídku současného výtvarného umění stálo tehdy přesvědčení, že aktivita tohoto druhu je velmi užitečnou, ne-li zcela nezbytnou formou komunikace naší výtvarné obce s okolním světem a  veřejností. Domníváme se, že tato prvotní idea za dobu trvání Intersalonu neztratila nic ze své původní aktuálnosti. Výstava Intersalon AJV je stále nejen důležitou součástí společenského kulturního dění v jihočeském kraji, ale i specifickou možností veřejné publicity současných výtvarných snah i významnou organizační i kritickou platformou reflektující dosažený stav i stupeň dalšího rozvoje tvůrčí sféry. K tomuto tvrzení nás navíc opravňuje i značný ohlas na doposud realizované ročníky Intersalonu v předchozích letech," uvedla za organizátory manažerka Galerie Mariánská Martina Šímová.

K dnešnímu dni se výstav Intersalon AJV zúčastnilo více jak 1000 výtvarných umělců z 27 zemí světa. Intersalon AJV je tedy svým rozsahem a počtem zúčastněných autorů mimořádným projektem nejen v jihočeském regionu, ale i v celé ČR. Tato jedinečná výstavní akce zahrnuje všechny obory výtvarného umění, od malířství přes sochařství, grafiku až k oborům užitého umění. "Důvodem proč Intersalon musel zhruba před 8 lety opustit České Budějovice, byla absence výstavního prostoru. První ročníky se konaly v DK Metropol, později v Jihočeském Muzeu a s jeho rekonstrukcí byl Intersalon nucen využívat možnosti jiných měst. Ať už to byl Písek, Pasov, Tábor. V Českých Budějovicích se konal opět před třemi lety ve Wortnerově domě a v roce 2015 v Galerii Mariánská. Věříme, že se povede obnovit tradici Intersalonů doma v Budějovicích. Letošní 21. Ročník je realizován opět v Galerii Mariánská," říká Martina Šímová.

Ve středu 4. října letošní výstavu zahájil primátor Českých Budějovic Jiří Svoboda. „Tato umělecká výstava má svoji tradici, spoustu příznivců, obdivovatelů, ctitelů, ale i schopné pořadatele, Asociaci jihočeských výtvarníků. Předešlé ročníky jsou toho důkazem. Díla pětasedmdesáti umělců z Čech, Rakouska, Německa, Itálie, Francie, Rumunska, Španělska a Slovinska je možné vidět v Galerii Mariánská až do konce listopadu. Jejich zhlédnutí určitě doporučuji.“

Výstava se koná pod záštitou ministra kultury Daniela Hermana, hejtmanky jihočeského kraje Ivany Stráské a primátora města České Budějovice Jiřího Svobody.